Radni o nazwach przedszkoli i szkół

16 lutego 2006 roku na wznowionej XLVII sesji Rady Dzielnicy Praga Południe radni zdjęli z porządku obrad punkt dotyczący wyboru Zastępców Burmistrza Dzielnicy. Radni zajęli się uchwałami o zmianie nazw dwóch szkół oraz nadaniu nazw dwóm przedszkolom, znajdującym się na terenie dzielnicy.

Czwartkowe posiedzenie Rady Dzielnicy było kontynuacją posiedzenia przerwanego 7 lutego br., podczas którego radni wybrali na Burmistrza Dzielnicy Mateusza Mroza, a na jego Zastępcę Antoniego Stradomskiego. 16 lutego br. radni mieli m.in. wybrać pozostałych członków Zarządu, jednak punkt ten został zdjęty z porządku obrad z powodu wątpliwości proceduralnych.

Na czwartkowym posiedzeniu radni dzielnicy przyjęli uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m. st. Warszawy dotyczącej nadania nazwy "Słoneczne Przedszkole" Przedszkolu nr 153, przy ulicy Chrzanowskiego 19, oraz nazwy "Bajeczka" Przedszkolu nr 73, przy ulicy Sygietyńskiego 4a.

Radni opowiedzieli się również za zmianą nazwy szkoły Podstawowej nr 72, przy ulicy Paca 44 – na imię "Przyjaciół Grochowa" oraz Gimnazjum nr 27 im Orląt Lwowskich, przy ulicy Abrahama 10 na "Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 27 im. Orląt Lwowskich". Radni zadecydowali także o wystąpienie do Rady Miasta w sprawie nadania Technikum Spożywczo-Gastronomicznemu i Zasadniczej Szkole Spożywczo-Gastronomicznej przy ulicy Komorskiej 17/23 imienia Jana Pawła II.

Radni pozytywnie zaopiniowali także uchwałę w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy dotyczącej zamiaru likwidacji Przedszkola nr 152, przy ulicy Dwernickiego 29a.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2006-02-16 17:32 1209

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.