Radni o likwidowanych szkołach i Szpitalu Grochowskim

Na XXXVI sesji Rady Dzielnicy Praga Południe, która odbyła się 8 lutego 2005 roku radni omawiali sytuację w Szpitalu Grochowskim, wnioskowali do Rady Miasta o zmiany w dzielnicowym załączniku do projektu budżetu na 2005 roku, a także zadecydowali o zmianach w sieci szkół.

Radni przyjęli stanowisko w sprawie Szpitala Grochowskiego, w którym napisano: "Z ogromnym niepokojem przyjmujemy informacje o stanie zadłużenia w Szpitalu Grochowskim oraz o zarządzaniu tą placówką w sposób niezgodny z interesem publicznym. Istnieje wręcz realne zagrożenie dla funkcjonowania Kliniki Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, działającej w tym Szpitalu od trzydziestu lat. W trosce o zapewnienie opieki szpitalnej, o możliwie najwyższym poziomie, dla prawie trzystutysięcznej społeczności Dzielnic Praga Południe, Wawer i Rembertów, a także działając w interesie Szpitala Grochowskiego, Rada Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy popiera wniosek Rady Społecznej Szpitala Grochowskiego w sprawie nieprawidłowości w zarządzaniu ww. szpitalem. Wniosek ten został skierowany do Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 20 stycznia 2005 roku". 

Radni przyjęli również uchwałę do Rady Miasta wnioskującą o wprowadzenie zmian w projekcie załącznika nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do budżetu m.st. Warszawy na 2005 rok. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie wydatków placówek oświatowych o ok. 5,7 milionów złotych, niezbędnych na dostosowanie warunków sanitarnych w tych placówkach do norm UE, o zwiększenie o 930 tysięcy złotych wydatków na remont i modernizację lokalu na ulicy Paca 2, na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz o zwiększenie o ok. 2,2 miliony złotych wydatków na kompleksową modernizację Międzyszkolnego Ośrodka w Zegrzu. Radni wnioskowali również o zmniejszenie (o 2 miliony złotych) w planach tegorocznego budżetu dochodów z tytułu sprzedaży lokali komunalnych ich dotychczasowym najemcom (po wejściu w życie uchwały Rady Miasta zwiększającej bonifikaty z 80 do 90 procent). 

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zmian w sieci szkół w dzielnicy. Zadecydowano, że od września tego roku przestanie działać kilka placówek, które przestały cieszyć się zainteresowaniem młodzieży: Liceum Ekonomiczne nr 9 dla Dorosłych, przy ulicy Szczawnickiej 1, Policealne Studium Ekonomiczne nr 7, na ulicy Szczawnickiej 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 25, przy ulicy Saskiej 78, Technikum Spożywcze, przy ulicy Majdańskiej 30/36 oraz Technikum Mechaniki Precyzyjnej, przy ulicy Grochowskiej 346/348. Likwidacja szkół jest ustalona z dyrektorami tych placówek.

Podczas posiedzenie przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w Dzielnicy Praga Południe za 2004 rok oraz wprowadzono zmiany w Regulaminie Komisji Mieszkaniowej.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2005-02-08 09:29 1079

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.