Radni Dzielnicy Praga Południe w kadencji 2010-2014

1 grudnia 2010 roku o godzinie 17.30 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe odbyła się I Sesja Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Spotkanie otworzył Przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy Marcin Wojdat pełniący funkcję Dyrektora Centrum Komunikacji Społecznej.

Głos przekazano Ryszardowi Kalkhoffowi, który jako senior rozpoczął prowadzenie sesji. Następnie Przewodnicząca Dzielnicowej Komisji Wyborczej Joanna Polakowska odczytała wyniki wyborów do Rady Dzielnicy a także wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze.

Po złożeniu przez radnych ślubowania wybrano w tajnym głosowaniu Przewodniczącego Rady Dzielnicy oraz Wiceprzewodniczących. Obowiązki Przewodniczącego pełnić będzie już drugą kadencję Marcin Kluś. Wiceprzewodniczącymi zostali Katarzyna Olszewska oraz Marek Borkowski.

Radni Dzielnicy Praga-Południe w kadencji 2010-2014 w kolejności alfabetycznej:

1. Adamek Justyna
2. Bartosińska Irena
3. Bogucki Maciej
4. Borkowski Marek
5. Grzegrzółka Adam
6. Jagodziński Jakub
7. Jeziorski Bogdan
8. Kalinowski Sławomir
9. Kalkhoff Ryszard
10. Karczmarek Józef
11. Kluś Marcin
12. Kowalczyk Karol
13. Kozłowski Sławomir
14. Krall Dorota
15. Lasocki Dariusz
16. Manarczyk Bożena
17. Mroz Mateusz
18. Olszewska Katarzyna
19. Rynkiewicz Małgorzata
20. Sztyber Marika
21. Terlecka Mirosława
22. Wąsik Romualda
23. Wichniarz Bartłomiej
24. Włodarczyk Agata
25. Zalewski Hubert
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2010-12-03 22:36 1095

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.