Radni apelują o pomoc w zagospodarowaniu Alei Chwały

13 maja bieżącego roku podczas uroczystej Sesji Rad Dzielnic Pragi Południe i Rembertowa radni podjęli stanowisko - apel do władz Miasta i Państwa o pomoc w zagospodarowaniu Alei Chwały Olszynki Grochowskiej.

Na uroczystą Sesję, która odbyła się w nowej siedzibie CPK przy ul. Podskarbińskiej 2, przybyli między innymi: posłowie na Sejm RP: Joanna Hübner, Artur Górski i Andrzej Halicki oraz przedstawiciele Rady m. st. Warszawy, przedstawiciele dzielnic warszawskich, radni dzielnic, duchowieństwo, przedstawiciele świata nauki i kultury, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy.

W przyszłości Aleję Chwały Olszynki Grochowskiej tworzyć powinny między innymi: Plac Szembeka, ciągi pieszo-jezdne w przestrzeni historycznej, Mogiła Powstańcza, Kopiec Chwały, Muzeum Powstania Listopadowego.

Rady Dzielnic Praga Południe oraz Rembertów wniosły o patronat Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nad niniejszym przedsięwzięciem oraz uznanie zagospodarowania przestrzeni historycznej za zadanie ogólnomiejskie i ujęcie realizacji tego zadania w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym a także powołanie pełnomocnika realizacji Alei Chwały Olszynki Grochowskiej.

Sesję poprzedziło posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, na której zapadła decyzja o przystąpieniu do działań dotyczących rewitalizacji Placu Szembeka, jednego z elementów Alei Chwały.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2008-05-13 11:00 1088

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.