Przygotowania do budowy apartamentowca Dantexu na Rondzie Wiatraczna

W czwartek, 5 lutego 2015 r., w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe miało miejsce spotkanie w sprawie organizacji ruchu miejskiego i lokalnego na Rondzie Wiatraczna w związku z inwestycją budowy apartamentowca Dantexu i galerii handlowej SPOŁEM Praga Południe w miejscu dzisiejszego Universamu Grochów.

Na zaproszenie zastępcy burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Jarosława Karcza, gospodarza spotkania, odpowiedzieli przedstawiciele wszystkich firm i przedsiębiorstw zaangażowanych w realizację projektu. Obecni byli również przedstawiciele Urzędu Miasta, Działu Organizacji Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego, Miejski Inżynier Ruchu m.st. Warszawy dyr. Janusz Galas, a Zarząd Dróg Miejskich reprezentowała dyr. Grażyna Lendzion. Urząd Dzielnicy reprezentował także Naczelnik Wydziału Infrastruktury Andrzej Wójcik.

Na początku spotkania zebrani zostali zapoznani z planami i wizualizacją planowanej inwestycji . W bryle planowanego budynku Dantexu zaprojektowano galerie handlową czyli nowy Universam Grochów, a także na parkingi podziemne i naziemne oraz oczywiście nowoczesne mieszkania w 16-piętrowych wieżowcach. Ze strony przedstawiciela Urzędu Miasta padły słowa o dalszym cywilizowaniu Ronda Wiatraczna, o jego unowocześnieniu poprzez planowaną inwestycję, jej rozmach i zmiany, jakie wymusi na swoim otoczeniu. Architekci projektujący inwestycję wskazali na fakt, iż apartamentowiec wpisuje się w przyszłe działania w tym rejonie związane z budową tunelu obwodnicy śródmiejskiej i III linii metra. Miejsce to ma szansę zmienić swój charakter z obecnego punktu przesiadkowego na typowo śródmiejski.

Szczegółowo przedstawiono także problemy, jakie stoją przed inwestorem w kwestii dojazdu na teren budowy ciężkiego sprzętu i ciężarówek. Chodzi o kwestię uregulowania ruchu w rejonie pętli autobusowej między ul. Grochowską a budynkiem Universamu, umożliwienie wjazdu z ul. Grochowskiej w ul. Męcińską oraz przeprowadzenie przez nią dojazdu na teren budowy. Konieczna zatem wydaje się zmiana organizacji ruchu na ul. Męcińskiej, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnego charakteru bocznych uliczek, przede wszystkim Czapelskiej, ale też Ostrołęckiej, Igańskiej i Kruszewskiego, co gwarantuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Olbrzymie wyzwania czekają Zarząd Dzielnicy, który będzie musiał wypracowywać decyzje godzące interesy wielu stron. Utrudnienia czekają pasażerów przesiadających się na pętli autobusowej, mieszkańcy stracą na dłuższy czas dwa mocne punkty handlowe: Universam i część bazarku, a część handlowców z bazaru pracę i dochody.

Przedstawiciele Działu Organizacji Przewozów Zarządu Transportu Miejskiego przyznali, że całkowita przebudowa pętli autobusowej będzie możliwa dopiero w momencie przedłużenia linii tramwajowych na ul. Grochowskiej do węzła Marsa, gdzie powstanie nowa platforma przesiadkowa z ruchu podmiejskiego i lokalnego do transportu miejskiego. Teraz można jedynie planować wykonanie przejazdu przez pętlę, a nie jej przebudowę czy likwidację.

Już pierwsze uwagi pod adresem planu zwróciły uwagę na konieczność przeprowadzenia w nim głębszych korekt. Wiele utrudnień zauważył Miejski Inżynier Ruchu, a Zarząd Dróg Miejskich uważa, że niektóre rozwiązania są w ogóle nie przyjęcia. Chodzi m.in. o zmianę ulokowania wjazdu tunelu obwodnicy śródmiejskiej, rozwiązanie nieuniknionej kolizji na styku metro-tunel, układ przystanków, zmiany w organizacji ruchu między Rondem Wiatraczna a ul. Grenadierów. Zarówno ZDM jak i ZTM będą musiały przyjrzeć się planom bardzo dokładnie i precyzyjnie określić możliwości zmian tymczasowych i trwałych.

Dyskusja ujawniła, że dotychczasowy kształt Ronda Wiatraczna ulegnie znacznej modyfikacji. W niedalekiej przyszłości zmieni się w tym rejonie ruch miejski, lokalny i handlowy. Zastępca burmistrza J.Karcz apelował zatem, by w rozmachu tego planowania nie zapomnieć o mieszkańcach i ich potrzebach. By uliczki lokalne nie zamieniły się nagle w głośne i uciążliwe arterie, a tak stanie się, gdy ul. Męcińską poprowadzony zostanie dojazd na teren budowy. Czy te uliczki są do tego przystosowane i na to przygotowane?- pytał. Czy nie czeka nas chaos komunikacyjny i olbrzymie korki? Wyraził obawę, że czeka nas tu problem podobny do kłopotów z organizacją ruchu na Saskiej Kępie.

Potwierdził te obawy Miejski Inżynier Ruchu, który przypomniał, że wciąż – i w planach i w rzeczywistości – największym problemem komunikacyjnym Ronda Wiatraczna jest wyjazd z niego w kierunku śródmieścia. Architekt reprezentujący inwestora stwierdził, że po pierwsze, przedstawiony plan nie jest jeszcze zamknięty, bo spotkanie służy wymianie opinii i poglądów, a na początek wystarczy inwestorowi umożliwienie wjazdu z Grochowskiej przez pętlę i spowodowanie, by ul. Męcińska stała się przejezdna dla ciężarówek. Dopiero w trakcie budowy bazarek stanie się przeszkodą, którą trzeba będzie zlikwidować. Zastępca burmistrza J.Karcz zwrócił uwagę na legalność prowadzonego tam handlu oraz obowiązujące Ratusz umowy najmu z kupcami i dzierżawy terenu. Należy rozpocząć żmudny proces „odwracania”, likwidowania tych pozwoleń, ale nie odbędzie się to z dnia na dzień.

Jednym z najważniejszych problemów w najbliższej przyszłości staje się zatem los bazarku w okolicy dzisiejszego Universamu i kwestia dojazdu ciężkiego sprzętu na budowę apartamentowca. Przy rozmachu i nowoczesności planowanego budynku, istniejący bazarek też będzie musiał zmienić swój charakter i wizerunek a także określić lokalizację na czas budowy. Universam zostanie uratowany, ale o ucywilizowaniu bazarowych budek trzeba mówić otwarcie już dzisiaj i szukać rozwiązań na miarę przyszłego, śródmiejskiego, nowoczesnego charakteru tego miejsca. Wraz z południowo-wschodnią pierzeją Ronda Wiatraczna zmieni się niemal cała okolica. Dyskutanci wskazywali, że stanie się tak po wybudowaniu apartamentowca Dantexu, wjazdu do tunelu, stacji metra i pojawieniu się nowoczesnej strefy handlu. I niemal zgodnie przyznali, że nadszedł na to czas. Wciąż jednak zwracano uwagę, by nie stało się to kosztem komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców tego rejonu.

Ludzie muszą się o tym dowiedzieć już teraz. Należy ich przygotować na uciążliwości spowodowane budową, na zmiany w handlu i niedogodności w układzie komunikacyjnym. Trzeba przygotować dla mieszkańców tego rejonu dzielnicy pełną informację o całym przedsięwzięciu. Jest to zadanie zarówno dla inwestorów, jak i dla władz samorządowych dzielnicy.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2015-02-06 08:44 1202

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.