Przychodnia przy Kickiego zmodernizowana!

Zakończyła się modernizacja przychodni przy Kickiego 24
Zakończyła się modernizacja przychodni przy Kickiego 24
- Cieszę się, że mogłem zobaczyć przychodnię tuż po modernizacji. To bardzo ważne, aby nasi mieszkańcy byli przyjmowani w dobrych warunkach a personel placówki miał godne warunki do wykonywania swojej pracy. Takich inwestycji nam potrzeba - mówi burmistrz Tomasz Kucharski o zmodernizowanej przychodni przy Kickiego 24 na Grochowie.

W Przychodni przy ul Kickiego 24 świadczone są usługi z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz reumatologii), z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla dorosłych, a także w zakresie diagnostyki radiologicznej.

Aktualnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów zakres świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej zostanie poszerzony o poradnię dla dzieci zdrowych i chorych, z uwagi na nowopowstające osiedla mieszkaniowe w tym rejonie.

Prace projektowe wraz z modernizacją były realizowane w roku 2019 i objęły swoim zakresem całość obiektu wraz z wymianą dźwigu osobowego.
Pacjenci będą przyjmowani w Przychodni przy ul.Kickiego 24 od dnia 31.01.2020 roku. Całkowity koszt modernizacji Przychodni wyniósł 3 304 970,39 zł. w tym 2 500 000 zł. stanowiła dotacja z m.st. Warszawy.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2020-01-30 20:19 537

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.