Przedwojenna hala sportowa KS "ORZEŁ" wkrótce zabytkiem?

Na wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Warszawie Wojewódzki Konserwator Zabytków rozpoczął procedurę wpisu budynku Klubu Sportowego "ORZEŁ" przy ulicy Podskarbińskiej 11 do rejestru zabytków.

Dziś całkowicie opuszczona hala sportowa to jedyny zachowany w Warszawie modernistyczny obiekt użyteczności publicznej autorstwa arch. Macieja Nowickiego (1910-1950). Historia projektowania i budowy tego unikalnego pawilonu sportowego (współprojektantem był arch. Z. Karpiński) trwająca w latach 1938-39 kończy się po II wojnie światowej.

Losy zawodowe sprawiły, iż większą część twórczego życia autor spędził za granicą. Tam stworzył m.in. wpisany w USA do rejestru zabytków i przewidziany do wpisania na listę dziedzictwa światowego obiekt Paraboleum - kryty stadion w Raleigh w USA, stanowiący wzór dla przestrzennych przekryć podobnych obiektów na całym świecie.

Był współprojektantem gmachu ONZ; przez krytyków i historyków architektury jest uznany za jednego z „pionierów architektury II poł XX wieku”. Dowodzi tego nie tylko wygrany wraz z Janem Bogusławskim konkurs na pawilon polski na wystawę światową w USA w roku 1939 ale przede wszystkim jego wizja powojennej, futurystycznej odbudowy Warszawy.

Projekt budynku KS Orzeł charakteryzuje "corbusierowski" sposób operowania materiałem i artykulacja elewacji oraz zastosowanie nowatorskiej, nawiązującej kształtem do łupiny orzecha konstrukcji dachu.
Źródło: Portal Twoja Praga
2013-04-06 13:10 1136

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.