Programu "Chronimy dzieci” w roku szkolnym 2010/2011

22 placówki edukacyjne i opiekuńcze na Pradze-Południe mogą pochwalić się certyfikatem pilotażowego programu „Chronimy dzieci”. Realizowany wspólnie przez Fundację Dzieci Niczyje i Urząd Dzielnicy Praga-Południe program był adresowany do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówek opiekuńczych z terenu dzielnicy; również tych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe. W roku szkolnym 2010/2011 wzięło w nim udział 29 podmiotów.

Celem programu jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci i przede wszystkim zapobieganie temu zjawisku. Udział w programie wiązał się z wprowadzeniem polityki ochrony dzieci w placówkach opiekuńczych i edukacyjnych. Jednostki uczestniczące otrzymały specjalnie przygotowaną ofertę szkoleniową oraz materiały edukacyjne i narzędzia podnoszące kompetencje personelu oraz rodziców i opiekunów w zakresie ochrony podopiecznych przed krzywdzeniem.

Uroczyste wręczenie certyfikatów wyróżnionym placówkom, które spełniły określone w programie standardy ochrony dzieci przed wykorzystywaniem i przemocą, odbyło się 4 października 2011 r. w nowej siedzibie filii Centrum Promocji Kultury na Saskiej Kępie.
W spotkaniu udział wzięli zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Jarosław Karcz i Konstanty Bartoń, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Dzielnicy Iwona Jaśkiewicz-Wyrębiska, reprezentująca Fundację Dzieci Niczyje dyrektor Monika Sajkowska, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Praga-Południe Katarzyna Olszewska oraz radni dzielnicy Praga-Południe Ryszard Kalkhoff, Irena Bartosińska i Mirosława Terlecka oraz przedstawiciele wyróżnionych placówek.

Jarosław Karcz, zastępca Burmistrza, wręczając certyfikaty, gratulował udziału i zaangażowania w tym trudnym, wymagającym odpowiedzialności i troski o dziecko, przedsięwzięciu.

Lista wyróżnionych placówek:
Certyfikaty przyznane na 2 lata
Przedszkole z oddziałami integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Fałkowskiej,
Przedszkole nr 384,
Przedszkole nr 51 „Misia Czarodzieja”,
Przedszkole nr 411,
Przedszkole nr 54,
Przedszkole nr 398 „Wiatraczek”,
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
Przedszkole nr 143
Przedszkole nr 331
Przedszkole nr 57
Przedszkole nr 392 ,,Wróbelka Elemelka”
Szkoła Podstawowa nr 255 im. C.K. Norwida
Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego
Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
Zespół Szkół Specjalnych nr 86

Certyfikaty przyznane na 1 rok:
Przedszkole nr 380 ,,Promyk Gocławia”
Przedszkole specjalne nr 249
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1
Przedszkole nr 370
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2011-10-12 22:01 1149

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.