Program profilaktyki antynarkotykowej

2 kwietnia br. w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe odbyło się spotkanie promujące program profilaktyki antynarkotykowej "Bezpieczny Grochów". "Bezpieczny Grochów" to program, który ma na celu pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, zagrożonych narkomanią, oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z uzależnieniem.

Program realizowany będzie w okolicach Ronda Wiatraczna oraz Pl. Szembeka i w rejonach otaczających je ulic. Bazą jego realizacji będzie poradnia Terapii Uzależnień SPZOZ Centrum Odwykowego przy ul. Zgierskiej 18a, które jest jedyną placówką na prawym brzegu Warszawy prowadzącą terapię osób dotkniętych narkomanią. Praga Południe jest pierwszą stołeczną dzielnicą wdrażającą kompleksowy program profilaktyki antynarkotykowej, który będzie trwać od kwietnia do grudnia 2007 roku.

Podczas spotkania, na którym odbyła się prezentacja programu oraz dyskusja dotycząca usprawnienia szerszego i bardziej skutecznego realizowania programów profilaktycznych, obecni byli członkowie Zarządu Dzielnicy, przedstawiciele Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Dzielnicy, oraz osoby reprezentujące Urząd Miasta, Centrum Odwykowe SPZOZ i ośrodki profilaktyczne, jak również pracownicy OPS, warszawscy samorządowcy i osoby zaangażowane w pracę społeczną na terenie naszej dzielnicy.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2007-04-03 15:32 991

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.