Porozumienie w sprawie Kobielskiej

To było już trzecie spotkanie w sprawie kostki „skandynawki” i organizacji ruchu na ul. Kobielskiej. W spotkaniu, które odbyło się we wtorek, 19 bm. W Centrum Aktywności Lokalnej na Paca, uczestniczył burmistrz dzielnicy, Tomasz Kucharski wspierany przez zastępcę burmistrza Jarosława Karcza.

Pierwszym poruszonym tematem była „Skandynawka” na Kobielskiej. Przypomnijmy, o co w tej sprawie chodzi. W ramach remontu ul. Kobielskiej, który rozpoczął się w ubiegłym roku, na remontowanym odcinku wymieniono także nawierzchnie chodników. Starą nawierzchnię zastąpiono kostką betonową. W efekcie chodniki stały się równe, proste i bez „pułapek”. W trakcie remontu chodników wymieniono także nawierzchnię kilku bram wjazdowych, które wcześniej były wyłożone granitową, dużą kostką, tzw. „Skandynawką”. Wielu mieszkańców Kobielskiej a szczególnie ci, którzy zamieszkują posesje, w których są te bramy wjazdowe, z zadowoleniem przyjęło tą zmianę. Mówili: nareszcie jest równo, łatwo przejechać wózkiem, bezpiecznie się może na takiej nawierzchni poczuć osoba chodząca o lasce… Znalazła się jednak nieliczna, ale bardzo aktywna grupa osób, która uznała, że wymiana „Skandynawki” na kostkę betonową jest złym pomysłem. Pozbawiającym ulicę charakterystycznego dla Grochowa z dawnych lat detalu, który zasługuje na zachowanie. Spór pojawił się na jesieni 2014 roku, w okresie trwania intensywnej kampanii przed wyborami samorządowymi. Dlatego, na pewien czas został on wypaczony przez, będących w opozycji do aktualnej władzy samorządowej dzielnicy.  Dość powiedzieć, że nie sięgając do żadnych argumentów a jedynie wykorzystując wrzawę wokół problemu,  wytoczono pod adresem przedstawicieli władz samorządowych dzielnicy kłamliwe oskarżenia o sprzedanie zdemontowanej „skandynawki”. Tym czasem kostka została złożona w bezpiecznym miejscu i czekała na decyzje, gdzie i przy jakich pracach w dzielnicy zostanie wykorzystana. Dementując tą oczywistą nieprawdę, burmistrz Tomasz Kucharski zapewnił, że zapyta mieszkańców Kobielskiej i podejmie decyzje w sprawie kostki, zgodne z ich wolą.

Kiedy opadł kurz po wyborach samorządowych wyborach, które wygrała formacja rządząca dotychczas, powrócono do problemu zwrócono pytając mieszkańców posesji z bramami  wjazdowymi w których wymieniono nawierzchnię, o ich zdanie. W sondażu, mini ankiecie, zapytano czy chcą pozostawienia kostki betonowej, czy może  wolą aby kostka „Skandynawka” została przywrócona.  Na pytania odpowiedziało 177 osób. Z tego 111  osób opowiedziało się za pozostawieniem kostki betonowej, położonej w ramach modernizacji ul. Kobielskiej. Za przywróceniem ‘”Skandynawki” były 43 osoby a 23 osobom było obojętne jaka kostka pozostanie.

Na spotkaniu 19 maja, mimo dominacji głosów za kostką betonową, dążeniem burmistrza Tomasza Kucharskiego było znalezienie kompromisu, który dawałby satysfakcję osobom reprezentującym oba poglądy.  Ciekawą propozycję zgłosiła lokatorka posesji z Kobielskiej 64, prosząc o przywrócenie „Skandynawki” tylko w ich bramie. W ten sposób, jedna brama przypominałaby o tym, jak było kiedyś. Głosy w dyskusji były jednak nadal rozbieżne.  Dopiero po emocjonalnej wypowiedzi jednej z mieszkanek, kompromisowa propozycja lokatorki z Kobielskiej 64 przeważyła. „Wychowałam się na betonowym blokowisku w Gdyni, na którym nie było niczego charakterystycznego, innego. Był tylko przytłaczający beton. Dlatego apeluję: dbajmy o każdy detal, zachowajmy jak najwięcej z tego co jest z przeszłości i jest wspólnym dorobkiem” – powiedziała. Takie też ustalenie przyjęto do realizacji.

Drugim tematem spotkania była  organizacja ruchu na ul. Kobielskiej, na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Garwolińskiej. Przez lata na tym odcinku Kobielskiej pojazdy poruszały się w obu kierunkach. Jednak, kiedy jeden z radnych wystąpił z propozycją, zorganizowania na tym odcinku ruchu jednokierunkowego argumentując, że taka jest wola zdecydowanej większości mieszkańców tego rejonu, ustanowiono tam ruch jednokierunkowy. Życie pokazało jednak, że ta większość zmieniła zdanie i chce przywrócenia dawnej organizacji ruchu. W odpowiedzi na postulaty mieszkańców,  urząd dzielnicy rozpisał ankietę w której zapytał zamieszkujących ten rejon dzielnicy o to, czy przywrócić ruch dwukierunkowy, czy pozostawić jednokierunkowy? Przytłaczająca większość ankietowanych była za ruchem dwukierunkowym.  Burmistrzowie wyjaśnili zebranym, że władze dzielnicy przygotują projekt rozwiązania, zgodny z wola ankietowanych. Projekt ten wraz z uzasadnieniem zostanie skierowany do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy, który podejmie ostateczna decyzję. Jak poinformował zebranych zastępca burmistrza J. Karcz procedura podejmowania ostatecznej decyzji o organizacji ruchu na tym odcinku ul. Kobielskiej może potrwć kilka tygodni.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2015-05-20 10:09 1145

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.