Położą nowy asfalt na Majdańskiej

Urząd Dzielnicy Praga Południe ogłosił przetarg na wymianę nawierzchni ulicy Majdańskiej na Grochowie. Prace będą prowadzone na odcinku od ulicy Igańskiej do Darłowskiej.

Zakres prac

Jak czytamy na ogłoszeniu "Orientacyjny zakres robót obejmuje: rozebranie i ułożenie krawężników 15x30 na ławie betonowej ok. 12 mb, - frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm ok. 2666 m2. - wykonanie koryta o głębokości 5 cm, ok. 144 m2, - przełożenie nawierzchni z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo piaskowej o powierzchni ok, 144 m2. - skroplenie podbudowy asfaltem - powierzchnia ek. 2065 m2. - ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumlcznych warstwa wyrównawcza gr. 4 cm, o powierzchni ok. 2065,00 m2. - ułożenie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumlcznych warstwa ścieralna gr. 3cm, o powierzchni ok. 2065,00 m2. - regulacja studzienek szt. 1

Do 27 września 2013 zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty.
Źródło: Portal Twoja Praga
2013-09-16 13:48 1276

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.