Plany zagospodarowania przestrzennego dla Międzyborskiej 64/70 i Fundamentowej 38/42

W dniach 2 i 3 marca br. odbyły się dwa spotkania dla mieszkańców osiedli Grochów-Kinowa oraz Grochów-Południowy, dotyczące sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nieruchomości mieszczących się przy ulicach: Międzyborskiej 64/70 oraz Fundamentowej 38/42.

Spotkania informacyjne zostały zorganizowane przez Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy z myślą o mieszkańcach zainteresowanych udziałem w kształtowaniu przestrzeni architektonicznej naszej dzielnicy. Osoby, które zjawiły się na spotkaniach otrzymały wyczerpujące informacje na temat możliwości partycypowania w procedurze opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego. Korzyści płynące ze składania wniosków przybliżyli mieszkańcom eksperci  z tej dziedziny, a mianowicie: Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe Pan Karol Kowalczyk, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Pan Adam Cieciura, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe Pan Stanisław Zawadzki oraz Pani Anna Skrzypczak – Kierownik Referatu Realizacji Urbanistycznej Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Południe.

Były to pierwsze tego typu spotkania, które ku satysfakcji organizatorów spotkały się z zainteresowaniem lokalnej społeczności. Jest to kolejne działanie podejmowane przez władze dzielnicy,  mające na celu włączenie mieszkańców w aktywne kształtowanie prawa obowiązującego na terenie Pragi-Południe. Ustalenia planu miejscowego wpływają na kształtowanie środowiska, a także na sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Plan zagospodarowania przestrzennego jest bowiem podstawą do wydawania pozwoleń na budowę.

W przypadku omawianych planów, dotyczących dwóch nieruchomości mieszczących się przy ulicach Międzyborskiej 64/70 oraz Fundamentowej 38/42, w których w chwili obecnej mieszczą się placówki oświatowe : XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego oraz XCIXLO LO im. Zbigniewa Herberta, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego z wpisaną funkcją oświaty publicznej zapobiegnie w przyszłości ewentualnemu zwrotowi tych nieruchomości osobom, które wystąpiły z roszczeniami.

Zarząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przypomina, że zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nieruchomości mieszczących się przy ulicach: Międzyborskiej 64/70 oraz Fundamentowej 38/42, na piśmie do:

Biura Architektury i Planowania przestrzennego,
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2015 r.

Wniosek powinien zawierać : nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz znaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2015-03-05 09:35 1140

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.