Placówki oświatowe wolne od gender

Radny Marek Borkowski (PiS) zapytał burmistrza czy w placówkach oświatowych na terenie dzielnicy Praga Południe prowadzone są zajęcia równościowe dotyczące teorii gender. "Nie są prowadzone" - odpowiada burmistrz Tomasz Kucharski.

Gender rozpala umysły

W złożonej - jak sam pisze - na prośbę rodziców, których dzieci uczęszczają do placówek oświatowych na terenie Pragi Południe interpelacji radny Marek Borkowski zwraca uwagę na problem tzn. ideologii gender, czyli zajęć równościowych dotyczących płci.

Urząd uspokaja

W udzielonej 24 grudnia odpowiedzi możemy przeczytać, iż: "w przedszkolach, szkołach, placówkach wychowania pozaszkolnego oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych znajdujących się na terenie dzielnicy Pragi Południe nie są prowadzone tzn. zajęcia równościowe związane z teorią gender".
Źródło: Portal Twoja Praga
2014-01-03 11:14 1148

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.