Parking P+R na terenie King Cross Praga?

"Chciałam dowiedzieć się, czy istnieje możliwość zrobienia lewoskrętu przy skrzyżowaniu Grochowskiej, koło Reala, w związku z zamknięciem czasowym mostu i z sąsiadującą z tym skrzyżowaniem pętlą tramwajową na Gocławku. To jest propozycja moja i omawiana wcześniej z radną Krystyną Prońko." - pyta władze Warszawy wiceprzewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Masny-Askanas.

Parking P+R na Gocławku?

Zdaniem radnej umożliwienie skrętu w ulicę Jubilerską dałoby możliwość parkowania na terenie parkingu przy Realu i skorzystania z dobrej komunikacji tramwajowej z pętli na Gocławku do samego centrum.

Nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu

W odpowiedzi na Pani uprzejmie informuję, że skrzyżowanie to jest silnie obciążone, szczególnie w szczytach komunikacyjnych. Przyjęte długości sygnałów zielonych dla poszczególnych uczestników ruchu wynikają z zarejestrowanych natężeń ruchu oraz pracy sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu w koordynacji wzdłuż ulicy Grochowskiej.

"W odpowiedzi na Pani zapytanie z 26.02.2015 r. w sprawie umożliwienia skrętu w lewo z ul. Grochowskiej w ul. Jubilerską (kierunek od Ronda Mościckiego), uprzejmie informuję, że skrzyżowanie to jest silnie obciążone, szczególnie w szczytach komunikacyjnych. Przyjęte długości sygnałów zielonych dla poszczególnych uczestników ruchu wynikają z zarejestrowanych natężeń ruchu oraz pracy sygnalizacji świetlnej na przedmiotowym skrzyżowaniu w koordynacji wzdłuż ulicy Grochowskiej.

Wydzielenie przy istniejącej geometrii skrzyżowania dodatkowej fazy do skrętu w lewo wiązałoby się m.in. z zabraniem na odpowiednim wlocie ul. Grochowskiej możliwości jazdy na wprost z trzech pasów ruchu (pozostałaby możliwość jazdy tylko z dwóch pasów ruchu na wprost). Takie rozwiązanie mogłoby skutecznie sparaliżować ruch wzdłuż ulicy Grochowskiej.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia w chwili obecnej nie przewiduje się zmian w organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej na omawianym skrzyżowaniu." - napisał wiceprezydent Jacek Wojciechowicz na interpelację radnej Ewy Masny-Askanas.
Źródło: Portal Twoja Praga
2015-04-16 09:48 1103

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.