Park "Leśnika" w gminnej ewidencji zabytków

Z dniem 3 stycznia 2013 roku nastąpiły zmiany w ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy polegające na włączeniu lub wyłączeniu do gminnej ewidencji kart adresowych aktualizowanych obiektów.

Ujęcie danego obiektu w gminnej ewidencji zabytków nie jest formą prawnej ochrony zabytku jaką jest wpis do rejestru zabytków. Jakkolwiek dla obiektu uwzględnionego w gminnej ewidencji zabytków istnieje obowiązek uzgodnienia przez właściwy organ architektoniczno - budowlany z organem konserwatorskim (Stołeczny Konserwator Zabytków) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz uzgadniania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.

Do gminnej ewidencji zabytków na terenie Grochowa zostały włączone:

  • Układ urbanistyczny Osiedla Posłów i Senatorów PPS
  • Park im. płk. Jana Szypowskiego "Leśnika"
  • Lokomotywownia Warszawa Olszynka Grochowska

Obiekty ujęte jako zabytki archeologii

  • Średniowieczna osada przy ulicy Szaserów
  • Cmentarzysko kultury łużyckiej na Grochowe "Brylowszczyzna"
  • Cmentarzysko grobów kloszowych przy ul. Ostrobramskiej
  • Cmentarzysko kultury grobów kloszowych przy ul. Komorskiej 17/23
  • Cmentarzysko kultury grobów kloszowych przy ul. Zamienieckiej

Z gminnej ewidencji zabytków na Grochowa zostały wyłączone:

  • Lubomira 4A
  • Lubomira 6
Źródło: Portal Twoja Praga
2013-01-04 09:53 1234

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.