Park Jana Szypowskiego "Leśnika"

Park im. płk. Jana Szypowskiego "Leśnika" położony jest na Grochowie między ulicami: Grochowską, Kwatery Głównej, Osowską oraz Trembowelską.

Od końca lat pięćdziesiątych do roku 1990 park miał nazwę 13 września 1944 roku, następnie Piotra Wierzbickiego. W 7 lipca 2004 roku radni przyjęli  uchwałę w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania parkowi nazwy "Kwatery Głównej". Skuteczna zmiana nazwy nastąpiła rok później kiedy to wniosek Rady Dzielnicy Praga Południe park został przemianowany na Park im. płk. Jana Szypowskiego "Leśnika".

Tworzenie parku rozpoczął przed II wojną światową Andrzej Wierzbicki wykorzystując istniejący tam wcześniej ogród daliowy. Zostały wtedy zasadzone nowe drzew i krzewy oraz wytyczono alejki.

Na jego terenie znajduje się zabytkowy dworek grochowski, ośrodek sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, ogród jordanowski oraz plac zabaw dla dzieci.

Jesienią 2014 roku z parku usunięto kamienną pergole oraz inne elementy, wybudowane częściowo z macew wziętych tuż po wojnie z cmentarza żydowskiego na Targówku, a także dwa fragmenty cokołu przedwojennego Pomnika Lotnika, który znajdował się wówczas na pl. Unii Lubelskiej. Zostały one przekazane do Jaworzna w celu pomnika "Sławy Lotnictwa Polskiego".

Przy wejściu, w narożniku ulic: Grochowskiej i Kwatery Głównej znajduje się pomnik Jana Szypowskiego z metalową tablicą upamiętniającą patrona parku.


Ciekawostki

  • W parku dawniej istniał niewielki staw. Został zasypany w latach 50-tych XX wieku.
  • Na terenie parku i zbudowanej specjalnej scenie odbywały się w latach sześćdziesiątych XX wieku zabawy taneczne i występy artystów estrady. Scena ta uległa jednak spaleniu, a jej fragmenty możemy oglądać w rejonie placu zabaw.
  • Od strony ulicy Osowskiej znajduję się ogrodzony wybieg dla psów.
Źródło: Portal Twoja Praga
2011-05-16 18:54 1764

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.