1
ul. Paca 44 04-386 Warszawa
E-mail: sp72@edu.um.warszawa.pl, WWW: http://sp72waw.edupage.org Tel 22 810-28-69
2

Gimnazjum nr 23

Oświata 

ul. Tarnowiecka 4 Warszawa
E-mail: g23@edu.um.warszawa.pl, WWW: http:// www.g23.waw.pl Tel 22 612-51-79
3

Gimnazjum nr 22

Oświata 

ul. Boremlowska 6/12 04-309 Warszawa Warszawa
E-mail: g22@gimnazjum22.waw.pl, WWW: http://www.gimnazjum22.waw.pl Tel 22 610-59-92
4
ul. Siennicka 15 04-395 Warszawa
E-mail: zs12@edu.um.warszawa.pl, WWW: http://zs12.edupage.org Tel 22 810-79-61
5
ul. Fundamentowa 38/42 04-036 Warszawa
E-mail: lo99@edu.um.warszawa.pl, WWW: http://www.herbert99lo.edu.pl Tel 22 671-99-27
6
ul. Międzyborska 64/70 04-010 Warszawa
E-mail: 47lowyspianski@wp.pl, WWW: http://47lo.waw.pl/ Tel 22 810-22-01
7
ul. Naddnieprzańska 2/4 04-205 Warszawa
E-mail: sekretariat@liceum23.waw.pl, WWW: http://www.liceum23.waw.pl Tel 22 610-63-61
8
ul. Zbaraska 1 04-014 Warszawa
E-mail: lo19@edu.um.warszawa.pl, WWW: http://www.lo19.waw.ids.pl Tel 22 810-38-29
9
ul. Zbaraska 3 04-014 Warszawa
E-mail: sp60@edu.um.warszawa.pl, WWW: http://www.sp60.edu.pl Tel 22 810-28-82

Inne oferty