Osiedle Młodych, kino i przedszkole. Nowe zabytki na Grochowie

Osiedla Młodych ujęte w gminnej ewidencji zabytków
Osiedla Młodych ujęte w gminnej ewidencji zabytków
Układ urbanistyczny i zespół budowlany Osiedla Młodych, budynek dawnego kina "1 Maj" przy Podskarbińskiej 4 oraz przedszkole nr 250 przy Kinowej 10A trafiły na listę grochowskich zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków. Z rejestru została wykreślona nadbudowana ostatnio kamienica przy Wiatracznej 13.

Nowe zabytki w GEZ

Osiedle Młodych to zespół otoczonych zielenią niskich bloków wybudowanych w latach 50. i 60. w kwadracie ulic: Szaserów, Wspólna Droga, Szklanych Domów i Garwolińska. Dawne kino 1 Maj zostało zbudowane w latach 1949-1950 przy ulicy Podskarbińskiej 4 według projektu Mieczysława Pipreka. Budynki Przedszkoli nr 220 przy Walewskiej 7 z około 1950 roku i nr 220 "Akwarelka" przy Kinowej 10A wzniesione w latach 60.

Co daje wpis?

Ujęcie danego obiektu w Gminnej Ewidencji Zabytków nie jest formą prawnej ochrony zabytku, jaką jest wpis do rejestru zabytków. Jednakże dla obiektu uwzględnionego w Gminnej Ewidencji Zabytków istnieje obowiązek uzgodnienia przez właściwy organ architektoniczno - budowlany z organem konserwatorskim (Stołeczny Konserwator Zabytków) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz uzgadniania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.
2016-08-27 23:07 3009

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.