OPS na Paca 42 uroczyście otwarty

Pradze Południe przybyła nowa placówka Ośrodka Pomocy Społecznej. W uroczystościach otwarcia domu OPS 25 kwietnia 2006 r. wziął udział m.in. Wojewoda Mazowiecki Tomasz Koziński, Sekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Paweł Wypych oraz władze dzielnicy.

W uroczystościach uczestniczyli także: Teresa Sierawska, Dyrektor Biura Polityki Społecznej urzędu m.st. Warszawy, radni Pragi Południe na czele z p. Janina Kowalską, przewodniczącą Komisji Pomocy Społecznej, Kultury i Zdrowia, a także licznie przybyli klienci OPS.

Małgorzata Brzózka, Dyrektor południowopraskiego OPS mówiąc o nowopowstałej placówce podkreśliła, że 30 procent klientów OPS to osoby samotne, starsze i niepełnosprawne, którym należy się nie tylko zagwarantowanie podstawowej opieki, ale również życzliwej obecności. "Wszyscy potrzebujący znajdą tu wszelkiego rodzaju pomoc i wsparcie" – mówiła pani dyrektor. Zwracając się zaś do starszych osób powiedziała: "Zapewniam Państwa, że zrobimy wszystko, abyście czuli się tu dobrze, a dom ten kojarzył się Wam z rodzinnym ciepłem".

Pani Dyrektor wyraziła nadzieję, że nowa placówka OPS nie jest ostatnią inwestycją społeczną w dzielnicy. "Plany i marzenia mamy wielkie – może uda się rozbudować naszą placówkę na ulicy Prochowej, może w przyszłości powstanie jeszcze jeden dom, taki jak ten, może uda się założyć dom dla tzw. trudnej młodzieży" – snuła plany Pani dyrektor.

Paweł Wypych, wyrażając radość z tego, że w mieście powstała kolejna placówka OPS życzył wszystkim, aby nawet najśmielsze plany pani dyrektor mogły się spełnić, zaś klienci domu OPS spędzali tu same dobre i pogodne chwile. "Zarządowi dzielnicy Praga Południe życzę zaś, aby z taką samą życzliwością realizował wszystkie zadania polityki społecznej w swojej dzielnicy" – powiedział minister.

Tomasz Koziński, wspominał dawne czasy budynku przy ulicy Paca 42. "Kiedyś było tu kino "Sokół", do którego chodziłem, potem różne zakłady przemysłowe, w końcu budynek popadł w ruinę. Wydawało się, że najlepiej będzie jeśli powstanie tu placówka OPS. Dzisiaj zamiar ten został zrealizowany" – mówił Wojewoda. Przyznał równocześnie, że otwarcie nowej placówki OPS na Pradze Południe jest najlepszym dowodem na to, że w Warszawie i Polsce dzieje się wiele pozytywnych rzeczy i że powstają inwestycje służące ludziom.

Nową placówkę OPS poświęcił ks. Adam Szkup, proboszcz pobliskiej parafii pw. św. Pawła Apostoła. Ksiądz Szkup podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie tej placówki za "miłosierną życzliwość".

W wyremontowanym obiekcie swoją działalność będzie prowadzić: dział świadczeń rodzinnych wypłacających świadczenia rodzinne i zasiłki pielęgnacyjne oraz zaliczki alimentacyjne i „becikowe” mieszkańcom Pragi Południe, a także dział pomocy specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej pracujący na rzecz rodzin dysfunkcyjnych - w tym rodzin z problemami alkoholowymi, uzależnieniem od środków psychoaktywnych, przemocą domową, zagrożonych lub dotkniętych bezdomnością, osobom niepełnosprawnym i dotkniętym chorobami psychicznymi. W jednym z pomieszczeń będzie się mieścić świetlica integracyjna dla dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk romskich i polskich. Trzecią część budynku zajmuje dom dziennego pobytu dla osób w podeszłym wieku. Jest to druga (po ośrodku na ul. Walecznych 59) tego typu placówka na Pradze Południe. Dzięki funkcjonowaniu Dziennego Domu Pomocy Społecznej udaje się utrzymać w środowisku lokalnym wiele osób starszych, które bez tego typu wsparcia skazanych zostałoby na stacjonarne Domy Opieki Społecznej. W tej placówce osoby starsze mogą spotkać się i miło spędzić czas w środowisku rówieśników oraz wziąć udział w zajęciach plastycznych, terapeutycznych, muzycznych lub też mogą skorzystać z wielu wycieczek.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2006-04-23 18:44 1394

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.