Odsłonięto tablice pamięci prof. Jadwigi Jaroszowej

19 maja 2005 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej w hołdzie wybitnej nauczycielce i zasłużonej działaczce społecznej Jadwidze Jaroszowej. Tablicę umieszczono na ścianie XIX LO im. Powstańców Warszawy na ul. Zbaraskiej 1, którego pani Jaroszowa była założycielką i wieloletnią nauczycielką. W uroczystościach uczestniczył m.in. Burmistrz Dzielnicy Tomasz Koziński.

Uroczystość odsłonięcia tablicy ku pamięci Jadwigi Jaroszowej zbiega się z 60. rocznic? Powstania Warszawskiego. Pomysł utrwalenia dokonań pierwszej organizatorki szkolnictwa średniego na Grochowie zrodził się już w 1944 roku wśród jej dawnych uczennic m.in. Alicji Łukasik-Denis i Barbary Orłowskiej. Jednak dopiero teraz został on zrealizowany.

W uroczystościach obok Burmistrza Kozińskiego uczestniczył również Burmistrz Rembertowa Józef Melak, reprezentanci obchodzącego stulecie swojego istnienia Związku Nauczycielska Polskiego, nauczycielskiej „Solidarności”, przedstawiciele południowopraskich szkół noszących imiona patronów związanych z Powstaniem Warszawskim, a przede wszystkim absolwenci wszystkich roczników Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawskich. Wśród gości nie zabrakło także uczniów profesor Jadwigi Jaroszowej, a także dzieci pani profesor: Teresy i Tadeusza.

Dyrektor LO pani Dorota Waś, wspominając pierwszą dyrektorkę i założycielkę szkoły podkreśliła, że szkoła cały czas kontynuuje chlubne tradycje założycielki i Jej pierwszych uczniów. „To Jadwiga Jaroszowa nadała kształt naszej placówce, to Jej zawdzięczamy to, jacy jesteśmy” – mówiła Pani dyrektor.

Burmistrz Koziński podkreślił, że obowiązkiem obecnych pokoleń jest pamiętanie o wszystkich wspaniałych poprzednikach. „Dzisiaj oddajemy hołd bohaterce południowopraskiej ziemi. Do nas należy pamięć, o tych, którzy żyli przed nami i którzy pozostawili tak wspaniały ?lad swojej tutaj obecności”.

Pani Jadwiga Jaroszowa (1900-1984) była wybitną nauczycielką geografii szkół średnich. Studia ukończyła na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie pod kierunkiem sławy nauk geograficznych, autora licznych podręczników z tej dziedziny prof. Eugeniusza Romera. Po studiach rozpoczęła pracę jako nauczycielka w gimnazjum Zofii Strzałkowskiej we Lwowie, którego sama była absolwentką. W 1938 roku przeniosła się do Warszawy i do wybuchu wojny pracowała w VII Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Staszica. Pod koniec wojny, otrzymała zlecenie władz oświatowych organizowania szkolnictwa średniego na Pradze Południe.

15 listopada 1944 roku została mianowana dyrektorką nowo utworzonego na Grochowie VI Liceum Ogólnokształcącego Żeńskiego. To z inicjatywy Jadwigi Jaroszowej szkoła przyjęła imię „Powstańców Warszawy”. Był to pierwszy hołd oddany Bohaterom Stolicy walczącym z okupantem niemieckim w 1944 roku. Funkcję dyrektora pani Jaroszowa pełniła do 1950 roku. Potem była nauczycielką geografii w LO im. Hoffmanowej.

Jadwiga Jaroszowa położyła wielkie zasługi w pracy nad doskonaleniem kadry nauczycielskiej z zakresu geografii, była kierownikiem i wykładowcą wielu kursów dla nauczycieli przedmiotu, ma ogromne zasługi dla organizowania szkolnego ruchu krajoznawczego. Należała m.in. do Komitetu Odbudowy Warszawa Praga Południe, Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2005-05-18 11:32 1704

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.