Odsłonięto głaz upamiętniający Jana Skrzyneckiego

25 listopada 2007 r. pod pomnikiem bitwy o Olszynkę Grochowską odbyły się obchody 177. Rocznicy Wybuchu Powstania Listopadowego. Uroczystość ta była współorganizowana przez Władze Dzielnic Rembertowa i Pragi Południe, Krąg Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenie Olszynka Grochowska.

W obchodach Dzielnicę Praga Południe reprezentowali: Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Jarosław Karcz i Adam Grzegrzółka, Przewodniczący Rady Dzielnicy Marcin Kluś wraz z radnymi - Ireną Bartosińską, Bożeną Manarczyk, Bogdanem Jeziorskim, oraz Adamem Jaworskim.

Podczas uroczystości rocznicowych w Alei Chwały stanowiącej rząd obelisków na cześć uczestników walk powstańczych z 1831 r. odsłonięto głaz upamiętniający gen. dyw. Jana Skrzyneckiego.

Po Mszy Św. Polowej przedstawiciele Kręgu Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenia Olszynka Grochowska złożyli ziemię z pól bitewnych w zbiorowej mogile 7300 powstańców. Następnie odbył się Apel poległych, po którego odczytaniu delegacje urzędów centralnych i samorządowych, związków i stowarzyszeń społecznych, a także okoliczni mieszkańcy złożyli kwiaty i wieńce pod mogiłą poległych w bitwie pod Olszynką Grochowską w 1831 roku. Obchody zakończył występ Orkiestry Wojska Polskiego, która odegrała wiązankę pieśni powstańczych.

Po zakończeniu uroczystości organizatorzy zadbali o rozgrzanie przemarzniętych uczestników obchodów. Każdy mógł spróbować wyśmienitej wojskowej grochówki.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2007-11-26 18:17 1155

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.