Obchody 182. Rocznicy Wybuchu Powstania Listopadowego

W niedzielę 25 listopada 2012 r. odbyły się uroczyste obchody 182. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego (29/30 listopada 1830 r.). Wzdłuż Alei Chwały i pod Pomnikiem Bitwy Grochowskiej 1831 r. na Olszynce Grochowskiej (na pograniczu warszawskich Dzielnic: Pragi-Południe i Rembertowa), po mszy polowej i okolicznościowych przemówieniach, nastąpiło, w asyście Wojska Polskiego, uroczyste składanie wieńców pod pomnikiem.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością Parlamentarzyści: posłowie Marcin Święcicki i Adam Kwiatkowski, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski,

przedstawiciele MON, liczni działacze samorządowi m.in.: Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe Marcin Kluś, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Jarosław Karcz, Radni Dzielnicy Praga-Południe: Bożena Manarczyk, Małgorzata Rynkiewicz, Katarzyna B. Olszewska, Mirosława Terlecka i inni. W obchodach wzięli udział Kombatanci z polskich formacji wojskowych z okresu II wojny światowej, kompania reprezentacyjna i orkiestra Wojska Polskiego, licznie zgromadzona młodzież (poczty sztandarowe) oraz przedstawiciele cechów i stowarzyszeń działających na Pradze-Południe i w Rembertowie.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2012-11-26 17:07 1013

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.