Obchody 177. Rocznicy Wybuchu Powstania Listopadowego

Rady i Zarządy Dzielnic Rembertowa i Pragi Południe oraz Krąg Pamięci Narodowej i Stowarzyszenie Olszynka Grochowska mają zaszczyt zaprosić na dwudniowe Obchody 177. Rocznicy Wybuchu Powstania Listopadowego.

24 listopada 2007 r.  o godzinie 16.00  odbędzie się koncert Orkiestry Koncertowej “VICTORIA” w Kościele pw. O. Rafała Kalinowskiego, przy al. gen. A. Chruściela 103 z udziałem Bogumiły Dziel-Wawrowskiej, Ryszarda Wróblewskiego, Roberta Dymowskiego, Grzegorza Szostaka, Kamili Adamowicz i Andrzeja Krusiewicza.
 
25 listopada 2007 r. o godzinie 12.30 rozpoczną się uroczystości przy Mogile Powstańców Listopadowych, w trakcie których zostanie w Alei Chwały odsłonięty i poświęcony głaz gen. dyw. Jana Skrzyneckiego, nastąpi złożenie ziemi z pól bitewnych w zbiorowej mogile 7300 poległych oraz  odczytany zostanie apel poległych. Ceremonię zakończy wiązanka pieśni powstańczych w wykonaniu Orkiestry Wojska Polskiego.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2007-11-20 18:07 1066

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.