Nowy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny na Paca 39

28 grudnia 2010 roku przy ulicy Paca 39 otwarto nowy Punkt Informacyjno-Konsultacyjny. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Zastępcy Burmistrza Pragi-Południe Jarosław Karcz, Konstanty Bartoń, Robert Kempa, Adam Grzegrzółka, Przewodniczący Rady Dzielnicy Marcin Kluś wraz z Radnym Dzielnicy Ryszardem Kalkhoffem, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Iwona Jaśkiewicz-Wyrębska, pracownicy punktu oraz przedstawiciele Policji.

Od lewej: Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Robert Kempa i Jarosław Karcz oraz radny i Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga-Południe Ryszrad Kalkhoff i Marcin Kluś.

Z ramienia Urzędu Miasta na uroczystym otwarciu byli Dyrektor Biura Polityki Społecznej Bogdan Jaskołd wraz z Zastępcą Ireną Chmiel.

Utworzona w przyjaznych wnętrzach placówka będzie dostępna dla każdego potrzebującego pomocy mieszkańca Pragi-Południe. Za darmo będzie można zasięgnąć porad psychologa, terapeuty uzależnień czy prawnika. Pracownicy PIK-u będą udzielać konsultacji i porad psychologicznych nie tylko osobom uzależnionym od alkoholu bądź środków psychoaktywnych, ale także rodzinom, dotkniętym tym problemem.

,, Udało się nam stworzyć miejsce, gdzie w przyjaznych warunkach ludzie będą mogli opowiedzieć o swoich problemach, gdzie będą mogli uzyskać pomoc. Głęboko wierzymy w sens działania tej placówki i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania'' powiedział Wiceburmistrz Konstanty Bartoń.
Poświęcenia dokonał proboszcz pobliskiej parafii Ks. prałat Adam Szkóp.

Ksiądz Adam Szkóp.

Więcej informacji o Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym: http://pikudpp.neostrada.pl/
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2010-12-29 22:47 1175

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.