Nowa odsłona Sinfonii Varsovii coraz bliżej

Fot. materiały promocyjne Atelier
Fot. materiały promocyjne Atelier
Wzniesienie dużej sali koncertowej dla Orkiestry Sinfonia Varsovia i rewitalizacja zabytkowych zabudowań dawnego Instytutu Weterynarii przy ulicy Grochowskiej 272 o krok bliżej. 22 października 2015 roku została podpisana umowa z architektem, która rozpoczyna proces projektowy tej ważnej dla Grochowa inwestycji.

Negocjacje z architektem Thomasem Pucherem

Kilka dni wcześniej odbyły się negocjacje dotyczące warunków wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Modernizacja zabytkowych obiektów i budowa Sali koncertowej dla Orkiestry Sinfonia Varsovia przy ul. Grochowskiej". Negocjacje prowadził Janusz Marynowski, Dyrektor Orkiestry i powołana przez niego komisja przetargowa. Dodatkowo po stronie Zamawiającego o zapewnienie najwyższej jakości akustyki już na etapie negocjacji zadbał międzynarodowej klasy ekspert Eckhard Kahle. Ze strony Projektanta zespołowi negocjacyjnemu przewodniczył Thomas Pucher, autor zwycięskiej pracy konkursowej. Wynegocjowana kwota brutto kontraktu stanowi 8% przewidywanej wartości robót budowlanych, tj. 35.400.000 zł.

Rewitalizacja zabytku i budowa sali koncertowej

Dokumentacja projektowa rewitalizacji pięciu zabytkowych obiektów i nowej sali koncertowej na terenie dawnego Instytutu Weterynarii przy ul. Grochowskiej 272 oraz harmonogram prac został tak wynegocjowany, aby możliwe było sfinansowanie części inwestycji ze środków unijnych. Koszt realizacji zadania "Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia" wyniesie około 279 mln zł.

Realizacja robót budowlanych planowana jest na cztery kolejne lata. Pierwszy etap robót będzie stanowiła rewitalizacja trzech zabytkowych budynków zlokalizowanych od strony ul. Grochowskiej. Taki harmonogram prac zapewni ciągłość pracy Orkiestry w trakcie realizacji inwestycji. W odnowionych w pierwszej kolejności budynkach zabytkowych będą odbywały się próby, zostanie tam także przeniesiona administracja. W ramach inwestycji przewidziana jest także kompleksowa rewitalizacja terenu zieleni, stworzenie ogrodu sztuk.
Źródło: Urząd m.st. Warszawy
2015-10-22 17:56 1158

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.