Niepokój o przyszłość przedszkola przy Chroszczewskiej

Punkt 4 porządku obrad ostatniego w tej kadencji, posiedzenia Rady Dzielnicy Praga-Południe, okazał się być najbardziej interesujący i wzbudzający najwięcej emocji wśród radnych. Dotyczył zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. I sporządzonego na podstawie uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 roku.

Radny M. Suliborski (PO), Przewodniczący Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska relacjonując prace komisji nad zaopiniowaniem uchwały, podkreślił, że kierowano się przede wszystkim zasadą nie formułowania poprawek które skutkowałyby koniecznością kolejnego wyłożenia planu do publicznego wglądu. Takie wyłożenie uruchomiłoby procedurę  uniemożliwiającą uchwalenie planu przed końcem kadencji 2010-2014.

„Szybkie uchwalenie planu dla rejonu Ronda Wiatraczna jest konieczne. Powiększająca się liczba roszczeń do tych terenów wymaga decyzji co do funkcji jakie mogą występować na konkretnym obszarze. Chodzi nam przede wszystkim o obiekty oświatowe i użyteczności publicznej, które powinny pozostać tam gdzie działają obecnie” – powiedziała radna B. Manarczyk (PO).

Prowadzący obrady udzielił też głosu Wojciechowi Rzewuskiemu, reprezentującemu firmę Fabryka Maszyn Rzewuski i Spółka S.A. , której decyzją zwrotową przekazano działkę na której zbudowano  Tęczowe Przedszkole.    W. Rzewuski powiedział min. „Na spornych działkach, moi przodkowie uruchomili w 1900 roku fabrykę maszyn. Usytuowana była przy ul. Grenadierów 32. To nie była byle jaka fabryka. Dość powiedzieć, że maszyna przez nią skonstruowana, budowała Zakopiankę. Fabrykę odebrano nam w 1950 roku. Na odebranych terenach między innymi wybudowano przedszkole przy ul. Choszczewskiej. Do przygotowywanego planu zagospodarowania przestrzennego chcemy zgłosić kilka wniosków, które spowodują konieczność wyłożenia planu. Chcemy, aby na spornym terenie dopuszczono także inne funkcje, nie tylko oświatowe. Od lat było wiadomo, że teren na którym stoi przedszkole podlega roszczeniom. Zresztą dzielnica wypowiedziała się, że nie jest zainteresowana utrzymaniem funkcji oświatowych na tym terenie. Są na to pisma podpisane przez burmistrzów”.

J. Karcz wiceburmistrz dzielnicy zaznaczył, że” jest pewna istotna różnica miedzy decyzją zwrotowa a aktem notarialnym. Właścicielem danej działki staje się ktoś dopiero po akcie notarialnym”.

W. Rzewuski: ”Aktu nie ma bo decyzja zwrotowa została wydana 28 sierpnia 2014 roku a uzyskanie aktu potrwa co najmniej pól roku”.

R. Kempa, wiceburmistrz dzielnicy: „Nie jest prawdą, że w pismach na które powołuje się Pan Rzewuski dzielnica stwierdza, iż nie jest zainteresowana utrzymaniem funkcji oświatowych na tym terenie. W pismach znajduje się informacja o tym, że dzielnica nie ma pieniędzy i oczekuje wykupienia przez miasto działki na której stoi przedszkole. Pragnę przy tym poinformować Pana i innych zainteresowanych, że Zarząd Dzielnicy będzie opiniował negatywnie każdą możliwość zmiany planu”.

Radny Sł. Kozłowski (SLD) zdecydowanie poparł stanowisko Komisji Planowania Przestrzennego. „Wnoszę też, abyśmy jako Rada naciskali na uchwalenie tego planu miejscowego przed końcem kadencji. Jeżeli tego nie zrobimy i nie zaklepiemy naszego rozwiązania, to damy dużo czasu lobbującym za zmianą funkcji na tym terenie”.

O głos poprosiła Pani Elżbieta Sikora, reprezentująca Radę Pedagogiczną Tęczowego Przedszkola przy ul. Chruszczewskiej. „Przyszłość naszego przedszkola budzi ogromny niepokój wśród rodziców i nauczycieli. Reprezentant spadkobierców opowiedział nam piękną historię o wspaniałej fabryce i wielkiej niesprawiedliwości jaka dotknęła jej właścicieli. A ja chcę powiedzieć, że nasze przedszkole też działa już 50 lat. Niedawno obchodziliśmy ten piękny jubileusz. Jest to przedszkole bardzo wysoko oceniane, które przez lata było placówką ćwiczeń, gromadziło wiedzę i doświadczenie teraz dobrze wykorzystywane. Funkcja społeczna naszego przedszkola tak, jak każdego innego, jest nieoceniona. Bo przecież wszystko zaczyna się od przedszkola! Niedawno wyremontowaliśmy je, przeprowadziliśmy termomodernizację, wydaliśmy dużo pieniędzy na rewitalizacje ogrodu przedszkolnego.  Dlatego w imieniu całej społeczności przedszkola nr 235 proszę Radę o jak najszybsze podjęcie sprzyjających nam decyzji. Zapewniam, że stale monitorujemy losy naszego przedszkola”.

Zdaniem radnego M. Mroza (PiS) mamy do czynienia z dwoma równorzędnymi problemami, dotyczącymi społeczności przedszkolnej oraz spadkobierców skrzywdzonych przez poprzedni system. „Problem jest równoznaczny. Nie możemy okradać ludzi, którzy już raz zostali okradzeni. Z drugiej strony nie możemy zlikwidować tak potrzebnego przedszkola. Powinniśmy jakoś to wypośrodkować”.

Do tak postawionego problemu odniósł się wiceburmistrz J. Karcz: „ Mówienie, że ktoś kogoś chce okraść po raz kolejny wydaje się niestosowne. Doskonale rozumiemy racje ubiegających się o zwrot zagrabionego przez komunę mienia. Decyzji zwrotowych zresztą, nie kwestionujemy. Dzisiaj jednak mamy do czynienia z sytuacją generującą kolejną, wielką niesprawiedliwość. Dlatego zrobimy wszystko, aby nie doszło do likwidacji przedszkola. Taki jest interes dzielnicy , taka jest racja społeczna”.

Po zakończeniu dyskusji przystąpiono do glosowania.  Mimo szeregu wątpliwości i różnicy zdań w szczegółowych kwestiach radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, opiniując pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna wraz z zastrzeżeniami dołączonymi do uchwały w postaci załącznika. Ponadto Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy wniosła do Rady m.st. Warszawy o niezwłoczne uchwalenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Ronda Wiatraczna cz. I przed upływem kadencji 2010 – 2014.

W dorobku LXIV Sesji Rady Dzielnicy znalazła się też uchwała w której Rada pozytywnie zaopiniowała uchwałę Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy „Ronda ks. Wacława Karłowicza” skrzyżowaniu ulic Pabianickiej, Makowskiej i Kresowej.

Sesję zakończyły podziękowania Marcina Klusia, Przewodniczącego Rady, za czteroletnią, owocną współpracę.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2014-10-31 14:36 1105

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.