Nieodpłatna pomoc prawna na Grochowie

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Grochowie
Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Grochowie
Od 4 stycznia 2016 r. w placówce Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Paca 42 świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej, na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, korzystać mogą:

1) osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

2) osoby posiadające ważne Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny

3) osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4) osoby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

5) osoby, które nie ukończyły 26 lat

6) osoby, które ukończyły 65 lat

7) osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty

Dyżury prawników pełnione będą w punkcie:

1) Dziale Pomocy Specjalistycznej  Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Paca 42, wejście C – od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 18.00, tel. 22 517 69 40.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej proszone są o przedłożenie prawnikowi odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz złożenie w jego obecności stosownego oświadczenia.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2016-01-27 17:12 1114

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.