Modernizacja parku Polińskiego z poślizgiem

Niestety, na rozpoczęcie modernizacji parku im.J.Polińskiego będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Na braku rozstrzygnięcia przetargu zaważyła bowiem walka jego uczestników, którzy użyli wszystkich dostępnych i prawnie legalnych środków, by zdystansować konkurencję.

Mając na uwadze jak najwyższą jakość materiałów i zabawek, które miałyby znaleźć się w parku, postawiliśmy kontrahentom wysokie wymagania dotyczące modernizacji. Jednocześnie przeznaczyliśmy na to 10 milionów zł. Przy okazji tak atrakcyjnych kontraktów należy liczyć się zwykle z ostrą walką konkurujących firm.  

Oferty przetargowe złożono 1 sierpnia 2014 roku i 19 sierpnia wybrano wykonawcę modernizacji parku. Wybór ten został jednak zaskarżony przez konkurenta i nastąpiło uzupełnienie dokumentacji. Ponowny wybór wykonawcy także został oprotestowany przez konkurentów i problemem musiała się zając Krajowa Izba Odwoławcza. 30 września otrzymaliśmy jej wyrok, nakazujący ponowną ocenę ofert. Komisja przetargowa dokonała ponownej ocenny ofert,  odrzuciła wszystkie i unieważniła przetarg.

Dlatego też rozpoczęcie planowanej na ten rok inwestycji rozpocznie się z opóźnieniem. Nowy przetarg ogłoszono 3 października, a otwarcie ofert nastąpi ok. 20 października 2014 roku.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2014-10-08 14:24 1055

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.