List od lokatorów uszkodzonego wybuchem budynku przy Kobielskiej 91

W relacji z LVI Sesji Rady Dzielnicy Praga-Południe pisaliśmy m.in. że mimo nadmiernych emocji i nierzadko mało parlamentarnych wystąpień, wprowadzenie do porządku obrad informacji, dotyczącej wybuchu na ul. Kobielskiej, było korzystne. Kolejnym potwierdzeniem tego faktu jest list od lokatorów uszkodzonego wybuchem budynku, przesłany na ręce burmistrza Tomasza Kucharskiego.

Oto jego treść:

Szanowni Państwo

Podczas wczorajszej sesji Rady Dzielnicy omawiany był punkt stanu budynku po wybuchu i bezpieczeństwa lokatorów. Wskutek niepotwierdzonych informacji, dezinformacji, ukrywania informacji doszło do pewnych nieporozumień.

Lokatorzy budynku mieli pretensje o zbyt ślamazarny postęp prac remontowych, krótkie godziny pracy ekipy remontowej, małą ilość pracowników, brak nadzoru. Taka ocenę spowodował brak komunikacji między władzami dzielnicy a lokatorami.

Dopiero podczas sesji z-ca burmistrza Pan Robert Kempa poinformował nas o poleceniu wykonania ekspertyzy budowlanej obejmującej stan budynku, która została przesłana do PINBUD-u i on wyda ostateczną decyzję o pozwoleniu lub nie użytkowania. Informacja ta pozwoliła nam zrozumieć, że dotychczasowe prace maja charakter doraźny i zabezpieczający a nie jak dotąd sądziliśmy, remontu generalnego. Stąd nasze zarzuty.

W związku z powyższym wycofujemy je, jednocześnie przepraszając osoby pod adresem których je kierowaliśmy, zastrzegając, że postawione były one wyłącznie na podstawie codziennych obserwacji.

Aby na przyszłość uniknąć sytuacji przykrych dla stron, prosimy o pełną i bieżącą informację a najlepiej zorganizowanie krótkiego spotkania po otrzymaniu decyzji PINBUD-u.

Nadmieniamy, że Kierownik AN 5 Pan Leszek Kornatowski poświęcił swój czas w święta, dwukrotnie sprawdzając stan budynku.

Prosimy o przekazanie treści niniejszego pisma osobom zaangażowanym w prace remontowo – zabezpieczające.

Tu następują podpisy lokatorów Kobielskiej 91.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2014-04-29 10:05 1123

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.