Lekaro odbierze odpady z Grochowa

Lekaro – jedna z największych firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów na terenie aglomeracji warszawskiej – rozpoczęła prace związane z inwentaryzacją Punktów Odbioru Odpadów (POO) z terenów Grochowa.

Działania są wynikiem podpisania 19 listopada 2013 roku dwóch umów na kompleksową obsługę odbioru i zagospodarowania odpadów z powyższych dzielnic.

Procedura wdrożenia nowego systemu w poszczególnych dzielnicach będzie konsekwentnie realizowana według precyzyjnego planu, który zakłada:

  • Inwentaryzację POO – ustalenie jakie obecnie stoją pojemniki i z jaką częstotliwością są one odbierane;
  • Stworzenie docelowej bazy danych, określającej jakie pojemniki należy podstawić, przy czym w M.St. Warszawie system przewiduje 3 rodzaje pojemników: na zmieszanie odpady komunalne, odpady suche (papier, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe) oraz szkło;
  • Zamówienie brakujących pojemników, jeśli takie są potrzebne,
  • Opracowanie harmonogramów wywozu i trasówek dla każdego pojazdu;
  • Wyposażenie samochodów w wagi dynamiczne, lokalizację GPS oraz identyfikację pojemników za pomocą czipów RFID;
  • Wdrożenie systemu IT przetwarzającego informacje z pojemników (czipy), wag dynamicznych z samochodów i nadajników GPS w samochodach oraz zsynchronizowanie go z oprogramowaniem Urzędu Miasta, co pozwoli na śledzenie online całego systemu;
  • Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla mieszkańców;
  • Podstawienie i oczipowanie nowych pojemników.
Celem prowadzonej obecnie przez Lekaro inwentaryzacji POO jest dostosowanie systemu odbioru odpadów do potrzeb mieszkańców dzielnic: Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Wawer oraz Wesoła. W przypadku osiedli mieszkaniowych potrzebne na ten cel dane zostaną przekazane firmie przez administratorów. Mieszkańców domów jednorodzinnych odwiedzą przedstawiciele Lekaro.

Osoby te – posiadające stosowne legitymacje – poproszą właścicieli posesji o wypełnienie krótkiej ankiety. Będą zadawać pytania na temat rodzaju i ilości posiadanych pojemników na odpady, dotychczasowej częstotliwości odbioru śmieci z posesji oraz poproszą o dane kontaktowe potrzebne do przekazywania informacji dotyczących wdrożenia i działania nowego systemu. Osobisty kontakt z przedstawicielami Lekaro będzie także dla mieszkańców sposobnością do zadawania pytań dotyczących nowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

„Inwentaryzacja POO to jeden z najbardziej czasochłonnych, a przy tym najważniejszych etapów wdrażania nowego systemu odbioru śmieci. Liczymy na pełną współpracę mieszkańców. Jesteśmy zdeterminowani, aby jak najszybciej umożliwić im efektywną segregację śmieci oraz usprawnić proces odbioru i zagospodarowania odpadów w tych dzielnicach. Chcemy, aby tzw. „problem śmieci” przestał być problemem, a wprowadzona gospodarka odpadami była na europejskim poziomie – efektywna i zapewniająca dbałość o środowisko naturalne. Nasze rozwiązania technologiczne i zaplecze logistyczne na to pozwolą” – powiedział Leszek Zagórski, dyrektor Lekaro.

Lekaro posiada specjalistyczny zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych (MBP) o statusie RIPOK, zlokalizowany w Woli Duckiej pod Warszawą. Obecnie jest w stanie przetworzyć do 300 000 Mg (ton) zmieszanych odpadów komunalnych rocznie. Zakład Lekaro jest jednym z największych w Polsce pod względem wolumenu zagospodarowywanych odpadów. Wyposażony jest w trzy wysokowydajne ciągi sortownicze. Wykorzystuje najnowocześniejsze, wysokowydajne technologie przetwarzania odpadów, dzięki którym efektywnie odzyskuje cenne surowce.

Firma obsługuje obecnie osiem podwarszawskich gmin w ramach nowego systemu gospodarki odpadami. Na terenie M.St. Warszawy do tej pory zawarła z kontrakty obejmujące dzielnice: Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła.
Źródło: Portal Twoja Praga
2013-11-26 17:08 1175

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.