Konsultacje w sprawie modernizacji Parku Józefa Polińskiego

Na spotkanie dotyczące modernizacji Parku J. Polińskiego 7 stycznia 2014r. do Centrum Społecznego Paca 40 licznie przybyli mieszkańcy okolicy parku, przedstawiciele zarządu Dzielnicy Praga-Południe, Rady Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Samorządu Osiedla Grochów Centrum i wspólnot mieszkaniowych.

Projekt modernizacji Parku przedstawiła jego autorka Agnieszka Kowalewska – projektantka krajobrazu. Na pytania i propozycje uczestników spotkania odpowiadali Tomasz Kucharski -burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, Jarosław Karcz zastępca Burmistrza oraz Andrzej Wójcik Naczelnik Wydziału Infrastruktury.

 Realizację modernizacji parku zaplanowano na okres dwóch lat 2014-2015.  Na inwestycję przeznaczono w budżecie Dzielnicy Praga-Południe  ponad 10 mln zł.

W czasie dyskusji poruszono kwestię zasadności instalowania ogrodzenia parku, liczby i usytuowania wejść do obiektu, psiego wybiegu i jego lokalizacji, nawierzchni i przebiegu alejek parkowych. Pytano również o przebieg inwestycji i stopień wyłączenia parku z użytku w trakcie prac. Uwagi, oczekiwania i sugestie mieszkańców posłużą do wniesienia aktualizacji i poprawek do projektu, aby finalny efekt modernizacji był najbardziej atrakcyjny i funkcjonalny.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2014-01-08 09:26 1153

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.