Konkurs Historyczny "Cud nad Wisłą - Bitwa Warszawska 1920 r."

XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza otwarty konkurs plastyczny oraz historyczno-literacki pn. "Cud nad Wisłą - Bitwa Warszawska 1920 r." dla uczniów warszawskich szkół. Imprezę, której rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu 2005 roku, honorowym patronatem objął Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Tomasz Koziński.

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży zwycięstwami polskiego oręża i pogłębienie wiedzy na temat przyczyn, przebiegu i skutków wojny polsko - radzieckiej 1920 roku - "Cudu nad Wisłą". Organizatorom zależy również na tym, aby konkurs ten kształtował w najmłodszym pokoleniu patriotyzm i szacunek do bohaterskiego czynu zbrojnego w roku 1920.

Konkurs rozpisany jest w trzech poziomach

A) dla szkół podstawowych

B) dla gimnazjów i liceów

C) dla liceów

2A - dla szkół podstawowych "Cud nad Wisłą" w oczach potomnych - praca plastyczna w różnorodnych technikach i rozmiarach (plakat maksymalny format A1, album, gazetka).

2B - dla gimnazjalistów i młodzieży licealnej - Bohaterowie Bitwy Warszawskiej roku 1920 i ich losy - praca literacko- historyczna (może być studium monograficznym poświęconym jednemu bohaterowi, jak też syntez? poświęconą wielu bohaterom tym bardziej znanym i tym z opowie?ci rodzinnych, s?sąsiedzkich itp. Praca pisemna może być wykonana w dowolnym gatunku literackim lub publicystycznym.

2C - dla liceów - Szlakiem Bitwy Warszawskiej 1920 - plan wycieczki wraz z opisem miejsc proponowanych do odwiedzenia z uzasadnieniem. Prace te mogą być wykonane w dowolnych technikach i formach (album, prezentacje audiowizualne).

Przy ocenie prac w każdym przypadku liczyć się będzie pomysłowość, zgodność z tematem, oryginalność wykonania lub napisania pracy, jak też staranność, a także zachowanie realiów historycznych oraz znajomość tamtych trudnych, ale i zarazem triumfalnych dni.

Zgłoszenia do udziału w konkursie:

- każda szkoła biorąca udział w konkursie jest zobowiązana zgłosić swój udział (faxem, telefonicznie, bądź listownie), w terminie do 10 marca 2005 roku na adres:

XXIII Liceum Ogólnokształcące

Im. Marii Skłodowskiej - Curie

Ul. Naddnieprzańska 2/4

04-205 Warszawa

tel./fax 610-63-61

e-mail- liceum23@ ids.pl; liceum23@neostrada.pl

Prace wraz z danymi należy przesłać na wyżej wymieniony adres do 10 maja 2005r.

Muszą one być zaopatrzone w następuj?ce dane: imię i nazwisko uczestnika, klasa, adres szkoły, temat pracy, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem, którego praca została wykonana. Prace mogą być zarówno indywidualne, jak też zbiorowe.

Prace będą oceniane przez jury powołane przez dyrektora XXIII LO spośród nauczycieli szkół warszawskich i specjalistów. Zostaną ocenione na pięciu poziomach

- prace plastyczne klasy I –III i IV-VI

- konkurs historyczno-literacki - gimnazjum, liceum

- konkurs na plan wycieczki – licea

Autorzy najlepszych prac na różnych poziomach i różnych kategorii zostaną nagrodzeni.

Finał konkursu będzie miał miejsce w czerwcu 2005 roku w XXIII
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2005-02-28 10:42 1086

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.