Jubileusz Ośrodka Oparcia Społecznego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy

W dniu 27 listopada 2013 r. o godzinie 11.00 w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 20-lecia Ośrodka Oparcia Społecznego oraz 10-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy – placówek mieszczących się przy ul. Grochowskiej 259A.

Środowiskowy Dom Samopomocy i Ośrodek Oparcia Społecznego działają pod patronatem Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi i są przeznaczone dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Cele obydwu placówek, jak np. udzielanie wsparcia psychicznego, wychodzenie z izolacji społecznej, zwiększanie aktywności życiowej, rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, promowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych realizowane są między innymi poprzez: indywidualną terapię wspierającą, treningi umiejętności społecznych, wycieczki krajoznawcze, prowadzenie warsztatów plastycznych oraz teatralnych.

Wśród obecnych na uroczystości gości nie zabrakło: Dr Marka Balickiego – wieloletniego Prezesa Zarządu Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi, Jacka Wciórki – Kierownika I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Artura Subdy - Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Moniki Muszyńskiej  oraz Karoliny Rasińskiej z Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Barbary Gebler-Wasiak – Dyrektora Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe, Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe Jarosława Karcza, Radnych Dzielnicy Praga-Południe Małgorzaty Rynkiewicz i Ryszarda Kalkhoffa, Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Południe Iwony Jaśkiewicz-Wyrębskiej, a także Janusza Stroińskiego, Haliny Zadrożnej, Marioli Gołębiewskiej, z Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Południe oraz dr Marii Pałuby.

Obu placówkom życzymy kolejnych owocnych lat pracy.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2013-11-28 17:45 1082

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.