Jubileusz 35-lecia Kardiologii w Szpitalu Grochowskim – w hołdzie Profesorowi Leszkowi Ceremużyńskiemu

Tej wiadomości nikt nie mógł się spodziewać. Nadeszła tak nieoczekiwanie. Wbrew wszystkiemu. W przeddzień jubileuszu 35 - lecia Kliniki Kardiologii w Szpitalu Grochowskim i uroczystych obchodów, zginął tragicznie w wypadku samochodowym prof. Leszek Ceremużyński.

Lekarz, wybitny kardiolog, autor publikacji naukowych i twórca „grochowskiej” Kardiologii. Miał być najważniejszą osobą jubileuszu. Planował podzielić się wspomnieniami i refleksjami. Chciał być tego dnia ze współpracownikami z dawnych lat i ich godnymi następcami. Chciał być ze swoimi lekarzami i dawnymi studentami, asystentami, którzy dzisiaj kontynuują pracę Profesora.

27 listopada 2009 r. w Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe mówili o Profesorze ci, z którymi pracował, dla których był nauczycielem i przewodnikiem. Wspominali Profesora i jego Klinikę również ci, którzy zawdzięczają pracy lekarzy kardiologów zdrowie i życie - pacjenci.

W dzień, który miał być radosnym świętem pracowników Kliniki Kardiologii w Szpitalu Grochowskim, a który stał się dniem pełnym zadumy, wiele też było ciepła i refleksyjnego, pogodnego uśmiechu.

Odszedł wspaniały człowiek, ale pozostała pewność, że wielkie dzieło Profesora Ceremużyńskiego będzie kontynuowane. Takim właśnie pełnym pasji, oddania pracy, ale i pogodnym człowiekiem zapamiętali go współpracownicy.

W 1974 r. w Szpitalu Grochowskim powstał Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny AM w Warszawie, którym kierowali docenci; Leszek Ceremużyński i Jerzy Kuch. Po kliku latach prof. Kuch przeszedł do innej placówki, a kontynuacją rozwoju ośrodka – Kliniki Kardiologii - zajął się prof. Ceremużyński.

Z małego oddziału internistycznego z 1 aparatem EKG, w ciągu kilku lat ośrodek przekształcał się stopniowo w nowoczesną Klinikę; kompletowano sprzęt, tworzył się twórczy zespół lekarzy.

Dzięki pracom naukowym prowadzonym pod kierunkiem prof. Leszka Ceremużyńskiego, Klinika Kardiologii w Szpitalu Grochowskim stała się znana w kraju i zagranicą.

Klinika specjalizuje się w następujących dziedzinach: ostre zespoły wieńcowe, stabilna choroba wieńcowa, elektrofizjologia kliniczna, zaburzenia rytmu serca, echokardiografia, omdlenia i zasłabnięcia, ostra i przewlekła niewydolność serca, leczenie przeciwkrzepliwe i przeciwpłytkowe, rejestry kliniczne, metodologia badań wieloośrodkowych.

Od 2002 r. Kliniką kieruje prof. Andrzej Budaj – uczeń prof. Ceremużyńskiego i ordynator oddziału klinicznego kardiologii.

Klinika Kardiologii CMKP prowadzi szkolenia podyplomowe, kształci lekarzy internistów i kardiologów. Pracownicy Kliniki pełnią funkcje z wyboru w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych i komitetach naukowych czasopism.

Obecnie Klinika dysponuje 98 łóżkami, w tym 10 łóżkami intensywnej opieki kardiologicznej. W roku 2008 hospitalizowano ok. 4000 chorych.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2009-12-01 21:11 1045

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.