Jeszcze lepsza woda na Grochowie

Wnętrza stacji MPWIK
Wnętrza stacji MPWIK
Ruszyła Stacja Uzdatniania Wody "Praga" dostarczająca wodę na teren Grochowa. Dzięki technologi ozonowania pośredniego i filtrów węglowych mieszkańcy otrzymują kranówkę najwyższej jakości. Pijmy wodę! 

Smaczna woda z kranu na Grochowie

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody "Praga" (dawniej: Zakład Wodociągu Praskiego) przy ulicy Brukselskiej 21 na Saskiej Kępie odbyło się dziś uroczyste zakończenie inwestycji. Stacja została wyposażona w zaawansowane, efektywne układy technologiczne, pozwalające zapewnić wszystkim mieszkańcom dostęp do wody o najwyższej jakości. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Projektu pn. "Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV", współfinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Inwestycja polegała na rozbudowie istniejącego procesu uzdatniania wody dodatkowo o ozonowanie pośrednie i filtrację na granulowanym węglu aktywnym. Szczegółowy zakres prac obejmował kompleksową budowę stacji ozonowania i filtrów węglowych, pompowni pośredniej, budynku magazynowego, zaplecza technicznego, a także modernizację części istniejącej infrastruktury. Podstawowym celem inwestycji było zmniejszenie dawek środków stosowanych do końcowej dezynfekcji, co ma znaczący wpływ na poprawę smaku i zapachu wody dostarczanej Odbiorcom. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum IDS-BUD S.A. (lider), Seen Technologie Sp. z o.o. (partner), Instal Warszawa S.A. (partner). Wartość kontraktu wynosi 82 000 000 zł netto.

W istniejącym dotychczas układzie technologicznym, woda ujmowana jest z Wisły przy pomocy perforowanych przewodów (drenów), ułożonych ok. siedem metrów poniżej piaszczystego dna. Po procesie infiltracji przez naturalne złoże piaskowo-żwirowe, którym pozostaje dno rzeki, woda poddawana jest napowietrzaniu w aeratorach a następnie filtracji pospiesznej. W wyniku rozbudowy ciągu technologicznego zakładu, proces uzdatniania został uzupełniony o kolejne etapy.

Pierwszym z nich jest ozonowanie pośrednie: dawki ozonu wprowadzane są do wody w czterech równoległych liniach ozonowania za pomocą tzw. dyfuzorów, a czas kontaktu wody z ozonem wynosi ok. 10 minut. Następnie woda poddawana jest filtracji węglowej w dziesięciu komorach filtracyjnych o łącznej powierzchni ponad 700 m2. Każda z nich wypełniona jest dwumetrową warstwą granulowanego węgla aktywnego. Dzięki przeprowadzonej modernizacji technologii uzdatniania, z wody jeszcze skuteczniej usuwane są cząstki organiczne, co pozwala na znaczne zmniejszenie dawek środków stosowanych do końcowego etapu - dezynfekcji. Maksymalna planowana dobowa wydajność zakładu wynosi 100 tys. m3, natomiast średnia dobowa produkcja to blisko 65 tys. m3 wody, co pokrywa ok. 30% zapotrzebowania stołecznej aglomeracji.

Bezpośrednim efektem inwestycji powinna być istotna poprawa smaku i zapachu wody odczuwana przez mieszkańców Grochowa jak i innych dzielnicy Warszawy.s Dzięki zmodernizowaniu wszystkich zakładów wodociągowych Spółki, które działają w oparciu o najnowocześniejsze, dostępne na światowym rynku technologie, w całej aglomeracji warszawskiej woda jest smaczna i nadaje się do picia prosto z kranu. Obecnie priorytetem Spółki pozostaje systematyczna rozbudowa i modernizacja układu dystrybucji, w celu zaspokojenia oczekiwań mieszkańców stołecznej aglomeracji w zakresie dostępności oferowanych usług.
2015-11-09 14:05 2182

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.