Jan Flaziński

Ksiądz Jan Flaziński urodził się 1932 roku w Nowym Ratyńcu. Zmarł 17 listopada 2001 roku w Warszawie.

Szkołę podstawową ukończył w Nowym Ratyńcu. Do szkoły średniej uczęszczał w Elblągu, po  ukończeniu której wstąpił w 1952 roku do seminarium w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1957 roku.

Pracował na wikariatach w Postoliskach, w parafii św. Anny w Wilanowie i Wszystkich Świętych w Warszawie. Tam spełniał nie tylko obowiązki wikariusza, pracując z młodzieżą, ale właściwie de facto pełnił obowiązki proboszcza.

W 1972 roku władze kościelne skierowały go do parafii Nawrócenia św. Pawła na Grochowie gdzie objął funkcję proboszcza. Była to wówczas parafia około czterdziestotysięczna, mieszcząca się od 1948 roku w dawnym domu Braci Albertynów przy ul. Grochowskiej 194/196.

Parafia przez niego kierowana miała wówczas niesłychanie trudne warunki pracy duszpasterskiej. Wystarczy wspomnieć, że ze względu na szczupłość miejsca nabożeństwa odbywały się w kilku kaplicach, a właściwie salach oraz w kaplicy - baraku, zbudowanym na dziedzińcu. Wielką zasługą ks. Flazińskiego było uzyskanie od władz komunistycznych zgody na budowę nowej świątyni w dniu 5 kwietnia 1976 roku. Sprowadził też z Kalkuty zgromadzenie sióstr Misjonarek Miłości.

Dzięki jego determinacji i zaangażowaniu rozpoczęto w 1978 r. budowę nowej świątyni przy ul. Kobielskiej. To on – w trudnych komunistycznych czasach – godzinami wystawał w upokarzających kolejkach w urzędach czekając na odpowiednie decyzje. Nigdy się nie oszczędzał. Jeździł w różne części Polski, np. na Śląsk, aby zdobyć materiały na budowę. Nie zaniedbywał przy tym pracy duszpasterskiej, która była dla niego najważniejsza.

Ks. Jan Flaziński doprowadził budowę świątyni do końca. Kościół został uroczyście poświęcony 25 stycznia 1985 roku przez kard. Józefa Glempa.

Zmarł 17 listopada 2001 roku po długiej chorobie w szpitalu grochowskim. Został pochowany na Cmentarzu Bródnowskim (kw. 6 A).

W 2008 roku został patronem bezimiennej uliczki tuż obok kościoła. Łączy ona ulicę Kobielską z Prochową.
Źródło: Portal Twoja Praga
2011-01-21 18:09 1378

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.