Inauguracja roku akademickiego Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Sala widowiskowa Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 nie pomieściła wszystkich. Tak wielu słuchaczy – studentów Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przybyło 8 października 2009r. na inaugurację nowego roku akademickiego. To już drugi rok działalności Uniwersytetu - instytucji seniorów na Pradze Południe.

Jak na inaugurację akademicką przystało, było uroczyste, chóralne odśpiewanie Gaude Mater Polonia i Gaudeamus, wykład inauguracyjny „Kto jak nie my” wygłoszony przez psycholog Iwonę Majewską Opiełko i przemówienia zaproszonych gości.

Słuchaczy powitał Prezes Uniwersytetu dr Marek Przewłoka. Burmistrz Dzielnicy Praga Południe podkreślił w swoim wystąpieniu wielką rolę społecznego zaangażowania seniorów, pasję, otwartość na zdobywanie wiedzy i stałe poszerzanie horyzontów.

Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest najliczniejszą organizacją pozarządową na Pradze Południe. Jego słuchacze biorą czynny udział nie tylko w zajęciach Uniwersytetu, ale działają w komisjach dialogu społecznego i aktywizują środowisko nie tylko swoich rówieśników, ale i osób młodszych. Wśród zaproszonych gości był również Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia w radzie Dzielnicy Praga Południe, Ryszard Kalkhoff.

Po części oficjalnej uzgodnione zostały sprawy organizacyjne na najbliższe tygodnie zajęć. A plan studiów przedstawia się bardzo ciekawie. Słuchacze Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku będą mogli uczestniczyć w seminariach organizowanych w Muzeum Narodowym, w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy, w Zamku Królewskim, a także brać udział w zajęciach malarskich, tanecznych, szkoleniach informatycznych i nordic walking. Przewidziane są również lektoraty z języków obcych, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, spotkania chóralne i wycieczki rowerowe.

Tak bogata oferta jaką przygotowuje Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest wspaniałą odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie aktywizacji seniorów w różnych aspektach życia codziennego.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2009-10-09 20:49 1022

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.