Historyczne budynki Instytutu Weterynarii zostaną zachowane

W dniu 2 sierpnia 2007 roku po publikacjach „Mieszkańca” i innych informacjach dotyczących historycznych zabudowań Instytutu Weterynarii przy ul. Grochowskiej, doszło do spotkania przedstawicieli Zarządu Dzielnicy z władzami SGGW.

W kwietniu br. „Mieszkaniec” (8, 2007) ogłosił, że po kilku latach starań SGGW sprzedała budynki Weterynarii przy ul. Grochowskiej 272 przypominając jednocześnie tragiczne losy innych zabytków, które dostały się w ręce prywatnych deweloperów (np. sprawa „Drucianki” przy rondzie Wiatraczna, 3, 2006). W maju Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał kompleks zabudowań weterynarii do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego.

Podczas czwartkowego spotkania rektor uczelni, prof. Tomasz Borecki, zapewnił, że SGGW żadną miarą nie zmierza do wyburzenia historycznych budynków instytutu i wyjaśnił, że zbycie terenu podyktowane było kwestiami materialnymi. Według słów rektora nowy właściciel chce przeznaczyć budynek na cele edukacyjne. Prof. Borecki zadeklarował również chęć przybycia na sesję rady dzielnicy w celu szczegółowego przedstawienia sprawy radnym i wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

To ważna dla zaniepokojonych losami Weterynarii mieszkańców dzielnicy informacja.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2007-08-02 17:04 1114

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.