Hala Klubu Sportowego "Orzeł"

Zabytkowy pawilon Klubu Sportowego "Orzeł" przy ulicy Podskarbińskiej 11 na Grochowie w Warszawie.

Budynek o bardzo ciekawej żelbetowej konstrukcji powstał najprawdopodobniej według projektu Macieja Nowickiego i Zbigniewa Karpińskiego w latach 1938-39. Przed wybuchem wojny obiekt nie został w pełni wykończony.

Po wojnie służył celom sportowym. Do lat 60-tych XX wieku działała też pod tym adresem Warszawska Drukarnia Akcydensowa. W latach 70-tych XX-wieku budynek był użytkowany przez PZO. W 1972 roku w związku z oddaniem w jego bezpośrednim sąsiedztwie Toru Kolarski pawilon sportowy został nieco rozbudowany.

Po 1989 roku obiekt zaczął systematycznie popadać w ruinę. W ostatnich latach przed wyłączeniem z eksploatacji był użytkowany głównie przez szkoły walki.

W listopadzie 2012 roku Urząd dzielnicy na wniosek mieszkanców i radnych zamurował wszystkie wejścia i okna.

W październiku 2014 roku hala objęta ochroną konserwatora zabytków. W tym samym czasie został przeprowadzony niewielki remont kilku pomieszczeń i budynek służy jak miejsce spotkań dla wiernych jednego z kościołów chrześcijańskich.

Ciekawostki

  • Według niektórych źródeł tuż po wojnie urządzono w nim np. drewniany basen.
  • Nowicki współpracował z najlepszymi architektami świata przy projektowaniu gmachu ONZ.
  • Budynek posiada podziemne połączenie z torem kolarskim.
  • Przez zamurowaniem wejść opuszczony obiekt stanowił miejsce pobytu dla bezdomnych.
Źródło: Portal Twoja Praga
2012-08-11 08:29 1634

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.