Gorąca dyskusja o Kobielskiej

W Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Paca 40 odbyło się spotkanie dotyczące organizacji ruchu na ul. Kobielskiej. W spotkaniu uczestniczyli Jarosław Karcz Zastępca Burmistrza, Andrzej Wójcik Naczelnik Wydziału Infrastruktury, Radni Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przedstawiciele Rady Osiedla Grochów Centrum oraz mieszkańcy.

W pierwszej części spotkania omówiona została organizacja ruchu na ul. Kobielskiej na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Garwolińskiej. W wyniku dyskusji mieszkańcy zgłosili następujące postulaty:
1. utrzymanie  ruchu jednokierunkowego;
2. przywrócenie ruchu dwukierunkowego;
3. wprowadzenie ruchu dwukierunkowego ale tylko na odcinku od ul. Flazińskiego do ul. Garwolińskiej;
4. wprowadzenie ruchu dwukierunkowego ale z zastosowaniem takiego rozwiązania, które uniemożliwi parkowanie samochodów na  wąskim odcinku ul. Kobielskiej.

Mieszkańcy mieli też możliwość wypełnienia ankiety na temat organizacji ruchu na tym odcinku ulicy. Pan Jarosław Karcz Zastępca Burmistrza poinformował mieszkańców, że ankieta w najbliższych dniach będzie dostępna również na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy www.pragapld.waw.pl, aby jak najwięcej osób mogło wypowiedzieć się w tej sprawie. Ankietę wypełniać można do dnia 15 maja 2015 roku.

Druga część spotkania dotyczyła organizacji ruchu na ul. Kobielskiej na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Podskarbińskiej. W  dyskusji mieszkańcy zgłosili dwa podstawowe postulaty:

1. likwidacja linii ciągłej na całej długości ulicy, która uniemożliwia parkowanie;
2. utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych zamiast pasa zieleni.

Podsumowując spotkanie Zastępca Burmistrza J. Karcz zapewnił mieszkańców, że zgłoszone postulaty będą starannie przeanalizowane a także poinformował, iż we wszystkich sprawach dotyczących organizacji ruchu na ulicy Kobielskiej można zgłaszać się bezpośrednio do Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, tel. 22 44 35 356, email: wir@pragapld.waw.pl
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2015-04-21 09:57 1272

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.