Generał Sosabowski uhonorowany na Grochowie

We wrześniu 1939 roku dowodził 21. Pułkiem Piechoty „Dzieci Warszawy” broniąc Warszawy na odcinku „Grochów”, a obsadzona przez jego żołnierzy reduta w rejonie ulic Waszyngtona, Międzyborskiej i Grenadierów nigdy nie została przez Niemców zdobyta. Po kapitulacji Warszawy i ucieczce z niewoli przedostał się na Zachód. Utworzył w Wielkiej Brytanii pierwszą w historii wojska polskiego formację spadochronową. Żołnierze 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej wzięli udział wraz ze swoim dowódcą w największej alianckiej operacji powietrzno-desantowej pod Arnhem we wrześniu 1944 r.

Generał Stanisław Sosabowski od soboty 26 września b.r. ma swoje miejsce pamięci na Grochowie. Na murze Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 została odsłonięta płyta pamięci Generała - wybitnego dowódcy i stratega, dzielnego żołnierza i patrioty.

W uroczystości wzięli udział kombatanci II wojny światowej i żołnierze 21.Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy”. Wśród honorowych gości byli: Rafał Szabała – Chełmiński, reprezentujący Urząd ds. Kombatantów, Jan Gazarkiewicz, Prezes Związku Polskich Spadochroniarzy, Marcin Kluś, Przewodniczący Rady Dzielnicy Praga Południe, Tomasz Kucharski, Burmistrz Dzielnicy Praga Południe, Marek Karpowicz, zastępca Burmistrza, dr Inż. Wojciech Kocańda, Pełnomocnik Rektora Wojskowej Akademii Technicznej oraz Jarosław Powroźnik Kierownik Rektoratu Wojskowej Akademii Technicznej. W uroczystości udział wzięli również Radna m.st. Warszawy, Magdalena Czerwosz, Radni Dzielnicy Praga Południe: Irena Bartosińska, Bożena Manarczyk, Ryszard Kalkhoff, Artur Gruntman, Jakub Jagodziński, Krzysztof Wysocki.

Poświęcenia tablicy dokonał ksiądz Krzysztof Jackowski, proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników. Odsłonięciu tablicy towarzyszyły liczne poczty sztandarowe z praskich szkół.

Burmistrz Kucharski w kończącym uroczystość przemówieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do uhonorowania gen. Stanisława Sosabowskiego, przede wszystkim jego żołnierzom, którzy dzielili się wspomnieniami. Wyraził nadzieję, że ta niewielka płyta, będzie tylko przyczynkiem do zainteresowania się tą wybitną postacią i dalszego poznawania dziejów Stanisława Sosabowskiego, jego roli w historii i także w dziejach Pragi.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2009-09-29 20:39 1149

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.