Fundacja Redukcji Szkód na Grenadierów 34?

Na spotkaniu w Centrum Aktywności Lokalnej na Paca 40, które odbyło się 8 października, burmistrz Tomasz Kucharski uszanował zdanie mieszkańców i nie zarekomendował Zarządowi Dzielnicy decyzji o przyznaniu lokalu na ul. Kickiego 1, z przeznaczeniem na działalność statutową Fundacji Redukcji Szkód. Bliskość przedszkola, szkoły i akademików, rzeczywiście uniemożliwiała ulokowanie pod tym adresem pracy z uzależnionymi.

Nie rekomendując wspomnianej decyzji, burmistrz T. Kucharski zapowiedział jednocześnie, że władze dzielnicy będą szukały innej lokalizacji dla stałego punktu wsparcia dla czynnych narkomanów. Zobowiązał się też do poinformowania zainteresowanych mieszkańców dzielnicy o efektach tych poszukiwań.
Społeczna przydatność działalności Fundacji Redukcji Szkód jest oczywista i trudna do zakwestionowania. Różnego rodzaju uzależnienia, w tym narkomania, jest zjawiskiem społecznym występującym także na Pradze-Południe.

Władze samorządowe, chcąc wesprzeć działania Fundacji, tak bardzo potrzebne także w naszej dzielnicy, zaproponowały nowy lokal, jedynie na siedzibę FRS. Zarząd Dzielnicy otrzymał zapewnienie, że w ramach działań Fundacji Redukcji Szkód prowadzonych w lokalu przy ul. Grenadierów 34, nie będą przyjmowane osoby uzależnione. Fundacja zapewniła też, że swoją działalność statutową z klientami, w tym program wymiany igieł i strzykawek, będzie prowadziła w terenie przez wolontariuszy w miejscach przebywania osób uzależnionych.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2015-11-02 20:17 1210

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.