Finał konkursu plastycznego "Kolorowa Praga”

W dniu 29 listopada 2007 roku podczas XVI sesji Rady Dzielnicy Praga Południe odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego dla szkół podstawowych - „Kolorowa Praga”.

Jury złożone z przedstawicieli organizatorów konkursu w składzie: Pan Tomasz Kucharski – Burmistrz Dzielnicy Praga Południe, Pani Marzenna Koraszewska – Przewodnicząca Komisji Kultury Rady Dzielnicy Praga Południe, Pani Barbara Trzonkowska – Prezes Stowarzyszenia Kupców „Rogatka” oraz Pan Adam Rosiński -  Przewodniczący Samorządu Osiedla Kamionek przyznało:

I miejsce Wiktorii Czerniawskiej uczennicy klasy VA ze Szkoły Podstawowej Nr 255 za pracę pt. „Grochowska 292”;
II miejsce Paulinie Kędzierskiej uczennicy klasy VA ze Szkoły Podstawowej Nr 255 za pracę pt. „Grochowska 295”,
III miejsce Gabrieli Modzelewkiej uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 60.

Poza ogłoszeniem wyników konkursu i nagrodzeniem laureatów południowoprascy Radni w dniu 29 listopada uchwalili zmiany w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga Południe do uchwały budżetowej m. st. Warszawy na 2007 rok i propozycje zmian Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w projekcie budżetu na 2008 rok. Uchwalono Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Praga Południe, jak również przyjęto stanowisko dotyczące wpisania do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego m. st. Warszawy na lata 2008 –2012 budowy boisk piłkarskich na terenie Klubu sportowego Drukarz przy Al. Zielenieckiej 2 jako zadania ogólnomiejskiego. Radni zaopiniowali pozytywnie uchwały m. st. Warszawy w sprawie doposażenia Ośrodka Sportu i Rekreacji Praga Południe w majątek oraz zmian w zasadach ustalania usytuowania miejsc  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Podczas XVI sesji Rady Dzielnicy  Praga Południe przyjęto poprawki do planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2007 r. ponadto rozszerzono skład Komisji Kultury i Sportu o osoby radnych Pana Macieja Boguckiego i Pana Jakuba Jagodzińskiego.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2007-11-30 18:29 1089

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.