Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego rozpoczyna działalność

18 maja, na wniosek organizacji pozarządowych działających na terenie Dzielnicy Praga Południe odbyło się pierwsze, inauguracyjne spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. W Centrum Promocji Kultury stawiło się 51 fundacji, stowarzyszeń i towarzystw!

Była to najliczniejsza reprezentacja jaka wzięła udział się w podobnych spotkaniach zorganizowanych w Dzielnicach w Warszawie (do tej pory Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego powołano na Pradze Północ, Ochocie, Białołęce, Woli, Ursynowie, Bemowie, Mokotowie, w Śródmieściu).

Spotkanie rozpoczął Burmistrz Dzielnicy Praga Południe Pan Tomasz Kucharski, organizacje pozarządowe z Pragi Południe powitał również Pan Marcin Wojdat – Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, który opowiedział o idei stworzenia Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego. Wśród witających obecna była też Pani Alina Gałązka – Przewodnicząca Forum Dialogu Społecznego działającego przy Prezydencie m.st. Warszawy. Do współpracy szczególnie przy projektach związanych z Euro 2012 zachęcał Pan Krzysztof Herbst z Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.

W trakcie spotkania powołano Prezydium DKDS Pragi Południe, w skład którego weszli:
Przewodnicząca DKDS Praga Południe - Pani Maria Keller – Hamela – Fundacja Dzieci Niczyje
Zastępca Przewodniczącego DKDS Praga Południe – Pani Krystyna Żytecka – Fundacja Pomoc Kobietom i Dzieciom
Zastępca Przewodniczącego DKDS Praga Południe – Pan Marek Borkowski – Centrum Praw Ojca i Dziecka
Sekretarz DKDS Praga Południe – Pan Wiesław Paszta – Praski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców.

Gratulujemy i życzymy owocnych obrad!
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2009-05-22 19:14 1088

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.