"Dzieje się wiele na Pradze Południe" - rozmowa z Burmistrzem Tomaszem Kucharskim

Dwa lata kadencji obecnego Zarządu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy oraz plany na przyszłość w rozmowie z Burmistrzem Tomaszem Kucharskim.

- Kończy się 2008 rok. Jaki to był rok dla Burmistrza Pragi Południe?

- Dla Burmistrza i Zarządu Dzielnicy bardzo  pracowity. Dla Pragi Południe dobry. Być może nie wszyscy mieszkańcy, w tym codziennym zabieganiu zwrócili uwagę na to co w tym minionym roku wydarzyło się na naszym terenie: oddano do użytku wiele inwestycji, organizowano wydarzenia kulturalne i prowadzono inicjatywy społeczne. Dzieje się wiele.......

 -... a konkretnie?

- Nasza Dzielnica nie ma charakteru przemysłowego. Większość mieszkańców dojeżdża do pracy do innych części miasta. Powstaje coraz więcej ciekawych architektonicznie kompleksów mieszkaniowych, które szybko znajdują amatorów bowiem w dzisiejszym tak pędzącym świecie ceni się bliskość do centrum miasta przy jednoczesnej możliwości spędzania w sposób ciekawy i rodzinny czasu przeznaczonego na relaks. Od dawna Praga Południe słynęła najpiękniejszymi terenami rekreacyjnymi w Warszawie. Nie szczędzimy starań i nakładów finansowych aby doprowadzić do świetności popadające często w zapomnienie i ruinę skwery, place i parki. Ogromną popularnością wśród rodziców i dzieci cieszy się wyremontowany Park Obwodu Praga Armii Krajowej przy ul. Podskarbińskiej z nowoczesnymi placami zabaw dla najmłodszych oraz miejscami do grillowania. Jak perła błyszczy na Grochowie odnowiony i zagospodarowany Skwer przy Placu 1831 roku. Oddany mieszkańcom w listopadzie tego roku „Park Znicza”, zaskakuje nowoczesną infrastrukturą. W ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” powstaje kompleks sportowy przy Parku Polińskiego. 6 listopada przekazano mieszkańcom pierwsze boisko Orlika na Pradze Południe. Swoją lokalizację ma już następny obiekt planowany do realizacji w ramach tego programu w 2009 roku u zbiegu ulic Rodziewiczówny i Dęblińskiej. 14 listopada oddano do użytku boisko na tak zwanym OWS-ie – w otulinie Parku Skaryszewskiego. Pełnowymiarowe o nawierzchni ze sztucznej trawy będzie służyło zarówno zawodnikom KS Drukarz, młodzieży szkolnej, a także okolicznym mieszkańcom. Mamy gotowe koncepcje i projekty kolejnych parków: nad jeziorkiem Balaton, którego budowa ruszy już wiosną przyszłego roku i Parku Polińskiego, któremu - mam taką nadzieję - nadamy nowy wygląd do końca kadencji.

- To propozycje sportowo-rekreacyjne na wiosnę, lato i ciepłą jesień. Ale jak mówi piosenka „w czasie deszczu dzieci się nudzą”.

- Na Pradze Południe nie sposób się nudzić o żadnej porze roku. Nawet w dżdżystą jesień i zimą. O każdej porze roku zaprasza Centrum Promocji Kultury. Uruchomiony w październiku tego roku nowy obiekt to nowocześnie wyposażona – na miarę XXI wieku - sala widowiskowa na 300 miejsc, funkcjonalna sala taneczna wyposażona w rozsuwaną ścianę, nowoczesne pracownie: plastyczna, komputerowa i ceramiczna, a nawet studio nagrań. Już dziś rozbrzmiewa muzyką, słowem literackim, pozwalając na rozwój zainteresowań warszawiakom w każdym wieku. Działa filia tej placówki na Gocławiu. Trwają prace nad projektem budowlanym Filii CPK na Saskiej Kępie – osiedlu o ugruntowanych tradycjach kulturotwórczych.  Stawiam sobie za bardzo ważny cel przywrócenie tej placówki, właśnie tam gdzie funkcjonowała do lat 90-tych. Wszystkich mieszkańców zaprasza Biblioteka Publiczna przy ul. Meissnera, która od jesieni tego roku wzbogaciła się o 18tysięcy woluminów przekazanych przez British Council. To wielki zaszczyt dla Pragi Południe. Nasza biblioteka była bezkonkurencyjna. Wyposażona w Czytelnię Naukową, Czytelnię Prasy, Wypożyczalnię Książek Obcojęzycznych i Wypożyczalnię Książek Mówionych dla osób niewidzących, 70 stanowisk czytelniczych z możliwością podłączenia notebooka oraz urządzenie zwane autolektorem, które pozwala na czytanie tekstu drukowanego głosem syntetycznym zdecydowanie korzystnie wyróżnia ją na tle innych warszawskich placówek bibliotecznych.

Myślimy o mieszkańcach w każdym wieku. Prascy Seniorzy od 9 października spotykają się na zajęciach Grochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W pierwszym roku funkcjonowania tej placówki zgłosiło się 260 osób. Na prowadzoną działalność Dzielnica udostępniła pomieszczenia w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2.

Trwają prace przygotowawcze do  parkowo i rekreacyjno-sportowego urządzenie terenu wraz całorocznym krytym sztucznym lodowiskiem, tak zwanego „praskiego Torwaru”, przy zbiegu ulic Majdańskiej, Kruszewskiego, Krypskiej i Stockiej. W I połowie przyszłego roku ruszają roboty budowlane. To będzie naprawdę bardzo duży i nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny, którego kubatura to ponad 92 tysiące metrów sześciennych a powierzchnia zabudowy terenu przekroczy pół hektara. Na powierzchni użytkowej ponad 15,5 tysiąca metrów kwadratowych znajdzie się lodowisko mogące pełnić inne funkcje widowiskowe gromadząc prawie 2 tysięczną widownię. A ponadto: 4 sale konferencyjne z możliwością połączenia w jedną o łącznej powierzchni 220 metrów kwadratowych,  4 sale do squasha, siłownia z opieką trenerską, sauna, grota solna, kabina wody lodowej, gabinet masażu, gabinety lekarskie, sala fitness, sala baletowo-treningowa, restauracja. Obiekt będzie wyposażony w pełne zaplecze sanitarno-higieniczne wraz z szatniami i  garażem podziemnym o powierzchni 4700 metrów kwadratowych. Ten największy budynek o charakterze publicznym na Pradze Południe będzie w pełni przygotowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakończenie inwestycji planowane jest w roku 2011.

Myślę, że to co zostało zrealizowane w tym roku to takie pierwsze kroki do „wielkiego świata”. To dobry początek do wykreowania nowego wizerunku Pragi Południe.

- Od lat wizerunek tej dzielnicy nie zmienia się. Najczęściej jest kojarzona ze starymi, odrapanymi komunalnymi kamienicami, bazarowym klimatem i obawą przed znalezieniem się tam po zmroku.

- To prawda, że wizerunek prawobrzeżnej Warszawy nie był dobry i ciągle jeszcze nie jest dobry.

Chociaż ciąży na nim wiele nieprawdziwych i krzywdzących stereotypów. Stan budynków komunalnych jest zły. Nieremontowane od 1945 roku wymagają dużych nakładów finansowych. Oszacowane potrzeby opiewają na kwotę aż 120 mln zł, z czego prawie połowa powinna zostać uruchomiona w trybie pilnym ze względu na rodzaj i charakter niezbędnych remontów. Zmieniamy koncepcje podejścia do remontów z częściowych, fragmentarycznych o charakterze doraźnym na kompleksowe.  Nad poprawą estetyki budynków pracują też wspólnoty mieszkaniowe, które bardzo dobrze zarządzają nieruchomościami. Przykładem tych działań są wyremontowane elewacje kamienic, których liczba systematycznie wrasta.

Idąc w kierunku zmiany wizerunku Dzielnicy rozpoczynamy realizację programu „Kolorowa Praga”, którego głównym założeniem jest przekształcenie głównych arterii komunikacyjnych, czyli ulicy Grochowskiej i Alei Waszyngtona  w wizytówki Naszej Dzielnicy. Do pilotażu tego programu wyznaczono 8 kamienic przy ul. Grochowskiej. Remontami elewacji chcemy odejść od dominującej szarości naszych ulic. Udało się do udziału w programie zaprosić wspólnoty mieszkaniowe, a także  firmy między innymi Vatenfall i Spec. Zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane firmy i przedsiębiorstwa w tym producentów materiałów budowlanych i wykonawców robót. Pracujemy nad rewitalizacją.Efektem tych prac jest nowy wygląd kamienic przy  Obrońców 1, Skaryszewskiej 2 oraz Jakubowskiej 18. Mieszkalnictwo to bardzo wrażliwy temat. W Zakładzie Gospodarki Nieruchomościami trwają prace nad zreformowaniem tej instytucji tak aby stała się bardziej przyjazna mieszkańcom.

Dbamy o estetykę centralnych miejsc Pragi Południe. Uporządkowano okolice Ronda Wiatraczna likwidując dziki handel. Odnowiony będzie również Plac Szembeka.Koncepcja architektoniczna placu autorstwa dr Jana Szerszenia, która jest już po konsultacjach społecznych, znakomicie łączy nowoczesność z elementami historycznymi przypisanymi temu miejscu.Dążąc do zmiany wizerunku, ale też charakteru Naszej Dzielnicy w ramach hasła „Praga Południe dzielnicą sportu, kultury i zieleni” rozpoczęto w tym roku projekt „Artystyczna Skaryszewska” dający szansę artystom na najem lokali użytkowych po preferencyjnych cenach. Na Kamionku działają teatry offowe i pracownie artystyczne pełniące funkcję inkubatorów pomysłów artystycznych.  Dzięki programowi ten rejon staje się enklawą szeroko pojętej kultury i sztuki, stając się ważnym punktem na artystycznej mapie Stolicy, dając szansę artystom na rozwój ich twórczości, a warszawiakom możliwość śledzenia nowych trendów w kulturze.

Wydaje mi się, że ten wielki świat zbliża się do nas wielkimi krokami. Planowana, w najbliższych kilku latach, budowa 30-tysięcznego osiedla na Gocławiu i Euro 2012, którego spora część organizacyjna spadnie na Naszą Dzielnicę to duże wyzwania, które wpłyną, a raczej wymuszą dynamikę rozwoju. Czeka nas, Prażan, czas wielkiej przebudowy Naszej Dzielnicy. Budowa Stadionu Narodowego, ale i wielkiej magistrali komunikacyjnej – węzła Marsa i Płowieckiej, obwodnicy z 800 metrowym tunelem. Przez jakiś czas będziemy mieszkali na wielkiej budowie, co będzie wiązało się zapewne z wieloma utrudnieniami w życiu codziennym, ale musimy wykazać cierpliwość.

- Urząd, którym Pan zarządza to wielka machina. Kiedy będzie łatwiej załatwiać w nim swoje sprawy?

- Ja wiem, że jeżeli powiem – staramy się, żeby mieszkańcy byli ze mnie i urzędników  zadowoleni – to Czytelnicy skwitują tę wypowiedź  uśmiechem. Jeżeli powiem, że rozstrzygnięcie wielu spraw nie zależy wyłącznie ode mnie nie będzie to żadnym wytłumaczeniem dla często przewlekłych procedur. To, co w Urzędzie Dzielnicy udało się zrobić w tym roku to poprawa komunikacji z klientami. Uruchomiliśmy możliwość kontaktu za pomocą skype i gadu-gadu. Już za chwilę ruszy  nowa, bardziej funkcjonalna strona internetowa z rozbudowana podstroną Wydziału Obsługi Mieszkańców, która ułatwi dostosowanie terminu wizyty w urzędzie do możliwości czasowych klientów. Chcemy być blisko mieszkańców. W październiku tego roku uruchomiony został punkt paszportowy, co skróci drogę i czas oczekiwania osobom chcącym posiadać ten dokument. Od lipca za pomocą ankiety monitorujemy poziom zadowolenia interesantów z jakości obsługi oraz rozpoznajemy potrzeby. Zachęcam wszystkich odwiedzających urząd do wypełnienia jej. Wyniki będą nam bardzo pomocne w usprawnieniu naszej pracy.  Mam również nadzieję, że na poprawę  organizacji pracy wpłynie przyjęcie przez Radę Miasta, tak zwanej, Uchwały kompetencyjnej, która przekazuje większość uprawnień w zarządzaniu do dzielnic, przez co skróci się proces decyzyjny.

Zdajemy sobie sprawę, że skomplikowana struktura organizacyjna miasta nie jest zrozumiała dla mieszkańców, zatem musimy dbać również o sprawy, które bezpośrednio nie zależą od nas. Na przykład zajęliśmy się konsultacjami i wyjaśnieniem mieszkańcom wszystkich wątpliwości związanych z przebudową ul. Francuskiej. Projekt ten rozpocznie się wiosną i  realizowany będzie przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Udało się pokonać trudności lokalizacyjne i zewnętrzne związane z realizacją wniosku mieszkańców, dotyczącego budowy studni oligoceńskiej na Saskiej Kępie. W I półroczu 2009 roku oddamy do użytku całoroczny punkt poboru wody pitnej przy ul. Walecznych 59. W swojej pracy wsłuchujemy się w głos mieszkańców i szanujemy ich wolę. Organizujemy konsultacje społeczne, których wynik czasami utrudnia, czy wręcz uniemożliwia realizację inwestycji. Taka sytuacja miała miejsce na Saskiej Kępie, kiedy to mieszkańcy zadecydowali, że zachowanie drzewostanu jest ważniejsze od gruntownej przebudowy ulic Katowickiej i Dąbrowieckiej. Szanujemy te decyzje, pozostawiając koncepcje na papierze.

- Proszę mi powiedzieć, czy Pana zdaniem Praga Południe to ciekawa dzielnica. Czy nie wolałby Pan być Burmistrzem Śródmieścia, Ochoty czy zielonego Żoliborza. Nie odnosi Pan wrażenia, że Pragę Południe postrzega się jako tę gorszą część Warszawy.

- Cieszę się, że mogę zarządzać Dzielnicą z którą się identyfikuję. Od 15 lat mieszkam  na jednym z osiedli Grochowa. Tu zaczynałem pracę w samorządzie. Ośrodek Pomocy Społecznej to miejsce, które pozwoliło mi na poznanie ludzi i ich problemów często od tej smutnej i trudnej strony. Do urzędu często chodzę spacerem spotykając mieszkańców, którzy tak jak ja idą do pracy lub wracają do domów tymi samymi ulicami. Sąsiedzi są często moimi gośćmi. Rozmawiamy o  sprawach do załatwienia, snujemy plany.

To bardzo ciekawy rejon stolicy, z wielkim potencjałem i możliwościami. Fascynuje mnie historia tej Dzielnicy z jej wątkami nierozerwalnie związanymi z historią Polski.Pielęgnowanie tradycji, tożsamości narodowej i lokalnej to też jedno z zadań władz samorządowych. Jedno z przyjemniejszych.

Rozwijamy tradycję plenerowych imprez masowych z uwzględnieniem walorów edukacyjnych oraz patriotycznych. „Inscenizacja bitwy polsko – szwedzkiej o Warszawę z 1656 roku” – na terenie Wyspy OWS w obrzeżach  Parku Skaryszewskiego to jedno z największych przedsięwzięć plenerowych organizowanych w mijającym roku na terenie miasta stołecznego Warszawy. Inscenizację bitwy z udziałem 300 osób w tym 50 jeźdźców konnych przygotowaną przez grupy rekonstrukcji historycznej XVII w. z kraju i z zagranicy podziwiało kilkadziesiąt tysięcy warszawiaków. To kolejna, po prezentowanej w 2007 roku inscenizacji Bitwy pod Olszynką Grochowską. W roku przyszłym – 26 września -  w związku z obchodami 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej w miejscu historycznym - okolic ulicy Grenadierów i Alei Waszyngtona odtworzona zostanie obrona Pragi z 1939 roku. To chlubna karta historii Warszawy bowiem Niemcom nie udało się złamać oporu Prażan.    

Miniony rok był Rokiem Pragi w związku z 360 rocznicy nadania praw miejskich pierwszej osadzie na prawym brzegu Wisły. Wspólnie z Pragą Północ podjęliśmy wiele inicjatyw o charakterze edukacyjnym. Uczniowie praskich szkół uczestniczyli w konkursach : plastycznym „Moja Praga – historyczne zakątki Naszej Dzielnicy”, wiedzowym  „Spacerkiem po Pradze”. Konkurs fotograficzny chyba najbardziej zaskakiwał, pozytywnie oczywiście. Były zdjęcia kolorowe ale i czarno białe. Były ujęcia miejsc, na których w codziennym biegu nie ma czasu się skupić, pochylić. Jakże ciekawie i fascynująco wyglądają zatrzymane w kadrze. Cieszę się, że młodzież z takim entuzjazmem wzięła udział w tych konkursach. To już jest sukces sam w sobie.

O pracy nad zmianą wizerunku Pragi Południe rozmawialiśmy wcześniej. Natomiast co do postrzegania jej dziś, to sądząc po ilości inwestorów, artystów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osób z pomysłem, zainteresowanych prawą stroną Wisły, poszukujących miejsc z potencjałem, charakterem i klimatem, uczestniczących w zorganizowanych w tym roku w czerwcu i we wrześniu konferencjach na temat „Wykorzystane szanse i dalsze wyzwania rozwoju dzielnic Warszawy Praga Południe i Praga Północ w obliczu EURO 2012” - nie byłbym taki sceptyczny.

- Zatem Praga Południe jest Pana miejscem na Ziemi?

-Tak. Oczywiście, że tak. Praga Południe wraz z jej mieszkańcami, którym chcę złożyć życzenia spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w atmosferze miłości, a także zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2009 Roku.

emka
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2008-12-23 18:26 1074

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.