Duże emocje w sprawie ruchu na Kobielskiej

Przy pełnej sali na Paca 40 odbyło się spotkania dotyczące organizacji ruchu na ulicy Kobielskiej. Dyskusja podzielona była na dwie części: dotyczącą skutków po wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na wschodnim jej odcinku oraz organizacji ruchu na przebudowanym zachodnim fragmencie ulicy Kobielskiej.

Wiatraczna - Garwolińska

Zdania mieszkanców dotyczące wprowadzonego w sierpniu 2014 roku ruchu jednokierunkowego były podzielone. Dlatego Urząd w celu zebrania opinii mieszkańców na temat nowej organizacji ruchu na ulicy Kobielskiej, na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Garwolińskiej przygotował na potrzeby spotkania specjalną ankietę. Miała ona charakter anonimowy, a jej wyniki stanowić będą podstawę do wprowadzenia ewentualnych zmian w organizacji ruchu na ulicy Kobielskiej.

Oto jest treść:

1. Czy uważa Pan(i), że obecna - jednokierunkowa organizacja ruchu na ul. Kobielskiej, na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Garwolińskiej, jest właściwa i nie wymaga wprowadzenia zmian? ( proszę wybrać jedną odpowiedź)

- TAK
- NIE
- NIE MAM ZDANIA

2. Czy według Pana(i) należy przywrócić dwukierunkową organizację ruchu na ul. Kobielskiej, na odcinku od ul. Wiatracznej do ul. Garwolińskiej ? (proszę wybrać jedną odpowiedź)

- TAK
- NIE
- NIE MAM ZDANIA

Osoby, który nie mogły wziąć udziału w spotkaniu będą mogły zagłosować w ankiecie udostępnionej już wkrótce na stronie internetowej Urzędu, jak również wyrazić swój głos poprzez wiadomość e-mail.

Podskarbińska - Wiatraczna

Dyskusja na temat przebudowanego 650-metrowego fragmentu ulicy była dużo bardziej emocjonująca, ale też przyniosła kilka bardzo ważnych zapewnień ze strony władz Dzielnicy.

Namalowana przed kilkoma dniami podwójna linia ciągła na ulicy, która w zamierzeniu miała uniemożliwić parkowanie w pasie drogi dla większości mieszkańców, to absurd wymagający natychmiastowej likwidacji. Mieszkańcy zwrócili się też do władz dzielnicy z prośbą o mediacje do Straży Miejskiej, której to funkcjonariusze już kilka godzin po wymalowaniu pasów przystąpili do "akcji" i wielu kierowców zostało ukaranych.

Obecny na spotkaniu wiceburmistrz Pragi Południe Jarosław Karcz zapewnił, iż skieruje pismo do Straży Miejskiej w tej sprawie a naczelnik wydziału infrastruktury Andrzej Wójcik poinformował, iż strażnicy nie powinni działać na tym terenie, ponieważ jest on do 30 kwietnia terenem budowy.

O zakresie interwencji na Kobielskiej zwróciliśmy się dziś rano do wydziału prasowego. Czekamy na odpowiedź.

Po wysłuchaniu wszystkich zabierających głos mieszkańców obaj przedstawiciele Urzędu zapewnili, iż linia ciągła zostanie usunięta.

70 miejsc postojowych to za mało

Kolejnym problemem, na który zwracali uwagę mieszkańcy jest zbyt mała ilość miejsc postojowych. Po modernizacji ulicy są one w większości dostępne tylko na jej południowym nieparzystym odcinku. Być może uda się ich liczbę nieco zwiększyć, ograniczając tym samym teren przeznaczony na zieleń. Wymagać to jednak będzie zbadania, czyli nie zaburzy to ilości powierzchni biologicznie czynnej zapisanej w przyjętym dla tego rejonu planie zagospodarowania przestrzennego.

Przejścia dla pieszych

Jedna z mieszkanek poruszyła sprawę braku przejścia dla pieszych w rejonie Kalińskiej i Mycielskiego, przez co do dziś zmuszona jest korzystać z nieco dalszych przejść przy Kickiego czy Wiatracznej. Naczelnik Andrzej Wójcik zapewnił, iż przyjrzy się sprawie.

Zakończenie prac do 30 kwietnia

Na koniec odpowiadając na liczne pytania zapewnił  również, że na ulicę powrócą spowalniacze ruchu, jak również wygrodzenie techniczne przy przedszkolu.

Przebudowa ulicy ma się zakończyć do 30 kwietnia 2015 roku.
Źródło: Portal Twoja Praga
2015-04-17 09:44 986

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.