Doskonała wiedza o policji

10 lutego punktualnie o godzinie 11.00 w siedzibie Komendy Rejonowej Policji VII przy ulicy Umińskiego 22 rozpoczął się test wiedzy o policji – II etap XIV edycji konkursu „Poznajmy się bliżej”. Osiem trzyosobowych drużyn z południowopraskich szkół podstawowych walczyło o przywilej reprezentowania Pragi Południe w finale, który odbędzie się w maju bieżącego roku.

Czym zajmuje się traseologia, podoskopia, czy mechanoskopia? Na czym polega praca komórek prewencyjnych policji? Jaka jest struktura organizacyjna Komendy Stołecznej Policji? Jakie jest wyposażenie policjanta? Co zrobić, aby uniknąć zagrożenia w „sieci”? To wiedza, jaką musieli wykazać się zwycięzcy konkursu – wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 141 im. maj. Henryka Sucharskiego. Każdy z członków drużyny w ciągu 45 minut musiał odpowiedzieć na 30 pytań testowych. Zwycięzcy prezentując, godną do pozazdroszczenia przez niejednego dorosłego, znajomość tematyki policyjnej zbliżyli się do ideału udzielając łącznie 83 poprawnych odpowiedzi.

W uroczystym ogłoszeniu wyników konkursu uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe – Jarosław Karcz, Zastępca Komendanta ds. Prewencji KRP VII podkom. Artur Jakubiak, Naczelnik Sekcji Prewencji ASP. Robert Matusiak, Zastępca Naczelnika Sekcji Prewencji kom. asp. sztabowy Bogdan Piórkowski.

Konkurs jest adresowany do dzieci klas IV -VI szkół podstawowych Warszawy i okolic w rejonie działania rejonowych i powiatowych komend KSP. Organizatorem programu jest Komenda Stołeczna Policji wspólnie z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, dyrektorami szkół, władzami samorządowymi oraz Wydziałem Doskonalenia Zawodowego KSP. Głównym celem programu „Poznajmy się bliżej” jest zmniejszenie ilości zdarzeń o charakterze przestępstw i nieszczęśliwych wypadków, których ofiarami stają się dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej oraz zmniejszenie w tej grupie wiekowej ilości zachowań związanych z zażywaniem środków uzależniających (przede wszystkim alkoholu, narkotyków). Konkurs realizowany jest w trzech etapach: szkolnym, strefowym (dla okolic Warszawy - powiatowym) i finałowym. Na etapie szkolnym wyłaniana jest 3-osobowa drużyna w drodze pisemnego testu. W etapie rejonowym/powiatowym biorą udział drużyny wszystkich szkół z terenu dzielnicy/powiatu, które przystąpiły do programu.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2009-02-12 18:48 1077

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.