Debata poświęcona bezpieczeństwiu na Pradze Południe

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywa na władzy samorządowej oraz Policji. Ponadto doświadczenia wskazują, że dla zapewnienia bezpieczeństwa konieczna jest współpraca służb miejskich z mieszkańcami. Widoczna obecność służb porządkowych w Warszawie, ich szybkie reagowanie i skuteczność działania ma wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego. Natomiast działania prewencyjne i edukacja obywatelska przyczyniają się do powstania trwałych mechanizmów poprawy bezpieczeństwa mieszkańców stolicy. (www.bezpieczna.um.warszawa.pl)

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/ ma na celu ograniczanie skali zjawisk, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Taki cel przyświecał  spotkaniu z mieszkańcami Pragi - Południe, które odbyło się 9 maja br. w Centrum Promocji Kultury dla Dzielnicy Praga-Południe.

Wśród uczestników debaty byli Hanna Gronkiewicz Waltz - Prezydent m. st. Warszawy, Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki, nadinsp. Dariusz Działo - Komendant Stołeczny Policji, insp. Michał Domaradzki - I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji, insp. Dariusz Pergoł - Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII, Tomasz Kucharski - Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, Zbigniew Leszczyński - Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy, Marek Kubicki – naczelnik VII oddziału terenowego Straży Miejskiej oraz Mirosław Szymanek – Zastępca Dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz podkreśliła, iż „Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego prowadzi projekt „Bezpieczne osiedle” (http://bezpieczna.um.warszawa.pl/bezpieczne-osiedle ), którego celem jest bliska współpraca służb miejskich z mieszkańcami. W 18 dzielnicach Warszawy działa 125 grup osiedlowych, które aktywnie uczestniczą w spotkaniach, średnio w roku odbywa się ok. 1500 spotkań i wizji lokalnych, to są bardzo różne wizje lokalne od miejsc gdzie mieszkańcy zwracają szczególną uwagę gdzie nie jest bezpiecznie z powodu nadużywania alkoholu, po przez dziury w drogach ponieważ jest to również niebezpieczne. ( …) Na Pradze-Południe działały dwie grupy osiedlowe, które w 2012 roku spotkały się 12 razy, przeprowadzono 7 wizji lokalnych. Natomiast w latach 2007-2011 łącznie przeprowadzono 250 spotkań i wizji lokalnych. (…) Doceniamy i przywiązujemy wagę do tych spotkań ponieważ sygnały  od Państwa  są najważniejsze.”

Poczucie bezpieczeństwa to jeden z głównych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców w dzielnicy. Z „Barometru Dzielnicowego” przedstawionego przez Policję, wynika iż 76% mieszkańców czuje się bezpiecznie na terenie dzielnicy Praga-Południe.

Komendant Rejonowy Policji Warszawa VII insp. Dariusz Pergoł przedstawił dane dotyczące stanu  bezpieczeństwa w dzielnicy oraz podkreślił priorytety działań, jakie stawia przed sobą Policja na lata 2013-2015.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m. st Warszawy Tomasz Kucharski powiedział, iż  „Wśród czynników, które przede wszystkim decydują o jakości życia mieszkańców  niezależnie od grupy wiekowej, poczucie bezpieczeństwa, jest tym stawianym na pierwszym miejscu.”

Debata społeczna miała na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Pozwoliła także na wymianę informacji pomiędzy mieszkańcami dzielnicy a przedstawicielami policji, straży miejskiej oraz władzy samorządowej. Pytania zadawane były panelistom z widowi jak również mieszkańcy mieli możliwość zadania pytania po przez specjalną aplikację internetową. Dzięki takim spotkaniom można wypracować  metody zwalczania i  eliminowania zagrożeń.

Na wszystkie zgłoszone pytania, zostaną udzielone odpowiedzi przez odpowiednie służby.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2013-05-17 16:35 1053

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.