Debata o przebudowie Placu Szembeka

Mieszkańcy Placu Szembeka czekają na remont i rewitalizację tego miejsca. Od roku trwają też konsultacje i dyskusje dotyczące projektu i przyszłej funkcji placu. Autor koncepcji rewitalizacji Placu Szembeka, architekt dr Jacek Szerszeń, w swoim opracowaniu brał pod uwagę oczekiwania mieszkańców. Wsparciem były tu badania socjologiczne prowadzone przez zespół pod kierownictwem prof. Anny Gizy-Poleszczuk z Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Debata zorganizowana 22 października b.r. przez socjologów z udziałem Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Tomasza Kucharskiego i jego zastępcy Marka Karpowicza, radnej Dzielnicy Praga Południe Moniki Suskiej oraz przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej, to już kolejne spotkanie mieszkańców poświęcone rewitalizacji placu. Miejsca do dyskusji użyczył w progach plebanii proboszcz Parafii Najczystszego Serca Maryi, ksiądz Krzysztof Ukleja, od początku biorący aktywny udział w spotkaniach dotyczących Placu Szembeka.

Dr Jacek Szerszeń omówił raz jeszcze założenia architektoniczne do koncepcji rewitalizacji; plac ma być bezpiecznym, funkcjonalnym i reprezentacyjnym miejscem; atrakcyjnym dla różnych grup społecznych i wiekowych. Powinien też łączyć w sobie funkcję porządkującą organizację ruchu (sąsiadujące ulice, zwłaszcza ul. Grochowska, to główne arterie komunikacyjne w rejonie), z jednoczesnym nawiązaniem do elementów kulturowych, jakim jest sam budynek kościoła.

Przypomniane zostały też wyniki ankiety socjologicznej – odpowiedzi udzieliło 127 mieszkańców Placu Szembeka; wyrażając swoje opinie dotyczące zarówno aktualnej oceny placu, jako miejsca ważnego dla społeczności lokalnej, jak i przyszłych oczekiwań.

Ankieta pokazała silną więź lokalną – 74% ankietowanych zadeklarowało, iż zna innych mieszkańców z widzenia, 94% - oczekuje rewitalizacji palcu.
Mieszkańcy podkreślali też konieczność poprawy porządku i bezpieczeństwa, eliminowanie patologii (chociażby spożywania alkoholu w miejscu publicznym). Te wątki powracały w toczącej się dyskusji. Najwięcej emocji budziły proponowane w koncepcji projektowej miejsca parkingowe. Dla części dyskutantów jest ich za mało, inni chcieli całkowitego wyłączenia placu z ruchu. Również wstępnie planowane w opracowaniu miejsca na czasowe kiermasze i stoiska handlowo - wystawowe były tematem starć różnych opinii w tej sprawie.

Burmistrz Dzielnicy Praga Południe, Tomasz Kucharski, uspokajał emocje, podkreślając, że koncepcja rewitalizacji jest materiałem wyjściowym. Obecnie rozpoczynają się prace związane z przygotowanie projektu, w którym mogą jeszcze być uwzględniane zgłaszane przez mieszkańców postulaty.

Najważniejszą informacją, na którą najbardziej oczekiwali mieszkańcy i którą przyjęli z wielkim zadowoleniem, było zapewnienie Burmistrza Kucharskiego o zapisaniu środków w planach inwestycyjnych Dzielnicy na rok 2010 i 2011 przeznaczonych na prace związane z rewitalizacją Placu Szembeka. Po ukończeniu projektu wiosną przyszłego roku powinien odbyć się przetarg związany z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych. Prace na Placu Szembeka rozpoczną się w 2010 r.
Źródło: Urząd Dzielnicy Praga Południe
2009-10-24 20:54 1160

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.