Cykl spotkań teatralnych: Grochów, Grochów

Grochów, Grochów to cykl spotkań warsztatowych z zakresu teatru dla młodzieży i dorosłych, nawiązujący stylistyką do myśli  i estetyki wybitnego polskiego twórcy Tadeusza Kantora. Spotkania skoncentrowane będą na przybliżeniu twórczości Kantora, jego inspiracji i  sposobu uprawiania teatru.

Poszukiwać będziemy "teatru wzruszeń" jednocześnie metafizycznego i jarmarcznego bliskiego życiu, który będzie odpowiedzią na tęsknotę współczesnego widza. Kantorowską koncepcję cielesności, roli aktora, ruchu i rytmu wzbogacimy o metody teatru butoh i pantomimy. Cykl spotkań  zakończy się pokazem spektaklu Grochów, Grochów / tytuł nawiązuje również do spektaklu Cricot 2 /. Partytura działań krążyć będzie wokół wydarzeń historycznych, utworów literackich i opowieści związanych z tą częścią Warszawy / powstanie listopadowe, obóz jeniecki, areszt śledczy, gwara grochowska /, jak i osobistymi wspomnieniami uczestników warsztatów.

Twórcze wykorzystanie kantorowskiego rozumienia cielesności, roli aktora oraz wypracowanej przez tego artystę „architektoniki wzruszeń” (J. Kłossowicz) – spiralnej, muzyczno-tanecznej konstrukcji spektaklu i ruchu scenicznego, w rezultacie może stworzyć bazę do działań twórczych uczestników programu. Ciekawą rzeczą jest, że aktorzy Kantora nie korzystali z systematycznego treningu fizycznego, a to co przyciągało uwagę widzów było ich niestandardowe poruszanie się, obecność i dynamika.

Projekt będzie uzupełnieniem luki w edukacji teatralnej odnoszącej się do twórców tworzących poza „powszednim, normalnym” nurtem życia teatralnego i odbiciem do własnej twórczości dla uczestników programu.

Pierwsze spotkanie 18 marca 2015 o godz. 19.00 w Teatrze Akt, Łaziebna 9. Na cały cykl warsztatów / raz w tygodniu do grudnia 2015 / wstęp wolny. Kontakt: teatrakt@teatrakt.pl, Marek Kowalski 602 725 889 Grochów, Grochów dofinansowuje m.st Warszawa.
Źródło: Portal Twoja Praga
2015-03-10 13:40 1165

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.